Topic outline

  • teht3

    För att kunna effektivt och systematiskt söka information behövs kunskap om de informationskällor som finns tillgängliga. Vetenskaplig information publiceras i många olika former dvs i vetenskapliga tidskriftsartiklar, konferenspublikationer, böcker och examensarbeten. Att söka den information som behövs  i endast en databas är sällan tillräckligt utan användningen av flera informationskällor rekommenderas.

    För Aalto-universitetets studerande finns tillgängligt elektroniskt material såsom e-tidskrifter, e-böcker, databaser, uppslagsverk och ordböcker, standarder och bibliotekskataloger.  Du kan via sökportalen Aalto-Finna söka fram e-böcker, e-tidskrifter databaser m.fl. För distansanvändning av det elektroniska materialet (detta gäller även e-böckerna) används Aalto användaridentifikation med Aalto användarnamn och lösenord. Via bibliotekets sökportal Aalto-Finna har du tillgång till hundratals informationsresurser inom teknik, ekonomi och konst. Pga den stora mängden källor kan du med hjälp av Aalto-Finna portalen hitta informationsdatabaser grupperade enligt ämne t.ex. maskinteknik, datateknik, kemi och bioteknik. Från bibliotekets hemsida hittar du särskilda ämnesguider, som hjälper dig att hitta informationskällor inom t.ex. de tekniska skolorna. Ämnesguiderna finns på finska (Tiedonhakijan oppaat) och på engelska (Resource Guides).

    Aalto-universitetets SFX-länksystemet, som länkar samman informationsdatabaser med t.ex. tidskriftsartiklar, fungerar också i Google Scholar (Googles sökrobot för vetenskaplig information). Google Scholar kan också användas på distans, se instruktionerna för distansanvändning av Google Scholar på finska eller på engelska.