Topic outline

  • e-kirja

    Det tar relativt lång tid för vetenskaplig information att bli publicerad som baslitteratur i bokform. Innan informationen finns i boken har den genomgått flera vetenskapliga bedömningar. Böcker innehåller ofta en bra översikt över ett forskningsområde. T.ex. Aalto-universitetets kursböcker är oftast utvalda av experter inom speciella ämnesområden. Tryckta böcker som finns att låna i Lärcentret  och referensinformation om dessa hittas via sökportalen Aalto-Finna. Också information om de elektroniska böckerna (e-böckerna) hittas via  Aalto-Finna. Rätt tillämpad vetenskaplig kommunikation är en viktig del av ett examensarbete och till detta hör källhänvisningar i texten samt en källförteckning.