Topic outline

  • opinnaytteet

    De examensarbeten, som tidigare gjorts om ditt ämne, ger bra jämförelsematerial t.ex. då man skall bedöma omfattningen och stuktureringen av det egna arbetet. Också källförteckningen i ett tidigare utfört examensarbete kan hjälpa dig att hitta ytterligare information.

    AaltoDoc är Aalto-universitetets öppna publikationsarkiv, som innehåller de senaste examensarbetena, licentiatavhandlingarna samt doktorsavhandlingarna i elektronisk form från alla högskolorna vid universitetet. De senaste tekniska kandidatarbetena finns också indexerade i Aaltodoc, men för att läsa dessa i sin helhet behövs ett lösenord. I Lärcentret öppnar personalen lokalt tillgången till kandidatarbetenas text, som också kan skrivas ut.

    De äldre examensarbetena inom teknik hittas i databasen Inssi. I Inssi finns en länk till kandidatarbetenas text, men också här gäller samma villkor som ovan att texten öppnas lokalt av personalen i Lärcentret.