Osion kuvaus

  • standardit

    Standardisering betyder enhetliga (likformiga)regler för att underlätta myndigheternas och näringslivets arbete samt konsumenternas liv. En standard är en rekommendation men i myndigheternas bestämmelser kan de bli obligatoriska att följa. Under studietiden används standarder t.ex. i övningsarbeten, för de innehåller bl.a. viktig metodik samt beskriver egenskaper hos produkter. Det finska standardiseringsförbundet SFS (Suomen standardisoimisliitto) ansvarar för standardiseringsprocessen i Finland och lagfäster de nationella standarderna samt publicerar dem. Aalto-universitet abonnerar på SFS-standardpublikationerna i elektronisk form och de finns samlade i en databas, som kan sökas via Aalto-Finna genom att skriva in SFS i sökrutan.