Topic outline

  • Tutoring 2017


    Tältä sivustolta löydät aikataulun sekä kaiken oleellisen informaation vuoden 2017 tutoroinnille. Mahdollisissa lisäkysymyksissä ota yhteyttä osoitteeseen tutorcommittee@kyweb.fi tai kirjoita asiasi Yleinen keskustelu -keskustelualueelle.


    On this website you can find the schedule and all the important information for tutoring 2017. If you have any questions, please contact tutorcommittee@kyweb.fi or write about it to the General discussion -forum below.


    To register yourself to this MC-workspace: Click blue box "Course overview" --> Click orange picture of a key --> type course key

    Course key will be given to you by Elina.