Topic outline

 • General

  Asiakaspalveluhenkilöstön vuorovaikutuskoulutus - Tervetuloa Aallon asiakaspalvelukoulutukseen!


  Aallon asiakaspalvelukoulutuksen painopiste on toimivassa vuorovaikutuksessa ja hyvässä palveluviestinnässä niin ulkoisten asiakkaiden palvelemisessa kuin sisäisissäkin vuorovaikutustilanteissa.

  Koulutus tarjoaa erilaisia viestinnän keinoja haastaviin tilanteisiin ja erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen. Lisäksi koulutus antaa eväitä oman roolin sisäistämiseen ja henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen. Tavoitteena on vahvistaa Aallon yhtenäistä ja laadukasta palvelua sekä tarjota mahdollisuus verkostoitua muiden palvelufunktioiden ihmisten kanssa.

  Koulutus on tarkoitettu koko palveluhenkilöstölle ja osallistujia toivotaankin tasapuolisesti eri kampuksilta ja kouluilta. Koulutus sopii erinomaisesti myös esimiehille.

  Koulutus koostuu kolmesta aihekokonaisuudesta:

  1. Asiakaspalvelukoulutus 19.9.2017 klo 9.00-16.00
  2. Kirjallisen viestinnän koulutus 3.10.2017 klo 12.00-16.00
  3. Haasteelliset asiakaspalvelutilanteet 31.10.2017 klo 9.00-16.00

  Kolmesta erillisestä aihealueesta koostuva koulutuskokonaisuus on yhtenäinen prosessi, jossa oppimista ja kehittymistä itsearvioidaan säännöllisesti. Ennen ensimmäistä koulutuspäivää osallistujille lähetetään sähköinen ennakkokysely, jossa selvitetään tarkemmin yksilöllisiä toiveita käsiteltävistä aiheista sekä omaa oppimista tukevista koulutusmenetelmistä.

  Koulutuspäivien tarkempi sisältö on nähtävissä kalenterissa.

  Kohderyhmä

  Aallon palveluiden henkilöstö

  Ajankohta

  Tiistai 19.9.2017 klo 9.00-16.00

  Tiistai 3.10.2017 klo 12.00-16.00

  Tiistai 31.10. klo 9.00-16.00

  Paikka

  Töölö, Fazer Sali.

  Kouluttajat

  Viestintäkouluttaja Katariina Hollanti (FM) tai Maiju Ranta (FM), Viestintäkoulutus Pedacom Oy (http://www.pedacom.fi/).

   


  • Kouluttajien tervehdyssanat


   Tervetuloa Aallon asiakaspalveluhenkilöstön vuorovaikutuskoulutukseen! Koulutus koostuu kolmesta moduulista, joita ovat 

   1) asiakaspalvelukoulutus  

   2) kirjallisen viestinnän koulutus  sekä 

   3) haasteellisten asiakaspalvelutilanteiden koulutus . 

   Orientoituaksesi jo hieman koulutuksen teemoihin ennen ensimmäistä tapaamistamme lue MyCourses -ympäristössä koulutuksen ennakkolukemisto. Lisäksi alustalla on linkki koulutuksen ennakkokyselyyn. Kyselyn vastaukset tallentuvat nimettöminä ja ne antavat tärkeää tietoa koulutuksen suunnitteluun. Voit myös käydä katsomassa tervehdysvideomme alustan "Materiaalit" -osiossa.

   Sekä kirjallisen viestinnän että haasteellisten asiakaspalvelutilanteiden koulutuspäiviin valmistaudutaan pienillä erillisillä ennakkotehtävillä. Tehtävien ohjeistukset tulevat ennen koulutuspäiviä MyCourses-alustalle.

   Mukavaa tavata teitä kaikkia! Nähdään koulutuksessa!

   Terveisin viestintäkouluttajat

   Maiju Ranta ja Katariina Hollanti