Topic outline

 • Allmänt

  Välkommen till webbplatsen för det gemensamma svenska kandidatseminariet vid Aalto-universitetet!

  Här hittar du information om det gemensamma svenskspråkiga kandidatseminariet som ordnas varje hösttermin (period I–II) och vårtermin (period III–V) för studerande vid alla utbildningsprogram inom teknik och arkitektur.

  Börja med att anmäla dig till kandidatseminariet i WebOodi. Sök reda på ditt huvudämnes kandidatseminarium (t.ex. ELEC3013.kand) och välj där den svenskspråkiga gruppen. Anmälningen är öppen åtminstone till och med 9.1. Därefter ska du anmäla dig som användare av denna arbetsyta med hjälp av kursnyckeln: Kand17sv [Anmälningen nu stäng. Kontakta koordinatorn om du inte hann anmäla dig.]

  Våren 2018 inleds seminariet 16.1.2017 kl 12:15–14:00 i sal Y347. Delta på den första lektionen så du inte går miste om viktig information. Notera att seminariet fungerar som en undergrupp till utbildningsprogrammens finska seminarieundervisning och har därför ingen egen kurskod. Studieprestationen 10 studiepoäng omfattar både kandidatseminariet, kandidatarbetet och mognadsprovet. Seminariet har obligatorisk närvaro och omfattar föreläsningar och övningar i

  • vetenskapsmetodik och forskningsetik
  • informationssökning och informationsanalys
  • vetenskapligt skrivande
  • vetenskaplig retorik och argumentation
  • Forum icon

   Nyheter och viktiga meddelanden, som automatiskt också skickas per e-post till alla seminariets deltagare. Vem som helst kan läsa det här forumet, men bara seminariets lärare kan lägga till nyheter.

  • Forum icon

   Diskussionsforum för seminariets deltagare och lärare. Forumets innehåll syns inte för utomstående.