LaTeX-mallen och sammandrag

LaTeX-mallen och sammandrag

by Wallén Henrik -
Number of replies: 0

Det har varit lite diskussion om sammandraget och problem med LaTeX-mallen, men då informationen kanske inte nått alla kommer här ännu en kort förklaring:

Aalto Thesis LaTeX Template har uppdaterats flera gånger under våren. Ladda ner den nyaste versionen av aaltothesis.cls ifall du har problem med att sammandraget inte ryms på en sida.

Om arbetet är på svenska har man en svenskspråkig sammandragsblankett/-sida. I så fall kan det vara vettigt att begränsa sammandragets längd så att hela blanketten ryms på en sida.

Om arbetet är på engelska har arbetet en engelsk sammandragsblankett/-sida (Abstract). Min rekommendation är i så fall att det svenskspråkiga sammandraget, som fungerar som mognadsprov, kommer som en egen sammandragsblankett på svenska efter den engelska. LaTeX-mallen stöder detta. Läs koden och kommentarerna i thesistemplate.tex. I det här fallet är det lite problematiskt att sammandraget bör vara tillräckligt långt och inte nödvändigtvis ryms på en sida, men med en ny version av aaltothesis.cls fungerar det här mycket bättre.

Inlämningen 2.5 - Mognadsprovet (ifall du inte skriver arbetet på svenska) kan antingen innehålla bara det svenskspråkiga sammandraget eller hela arbetet inklusive svenskspråkigt sammandrag.