Översikt

 • På denna sida finns information om lektionerna (föreläsningarna) samt text- och talverkstäderna. Undervisningen hålls tisdagar kl 12:15–14:00 i sal Y347 i kandidatcentret (Otsvängen 1) om inte annat anges. Se också tidtabellen för undervisning och inlämningar.

  Materialet uppdateras och kompletteras under kursens gång. (Öppna respektive mapp för att se vad den innehåller). Material som inte direkt hör till en viss lektion eller verkstad hittas på sidan övrigt material.

  • Mapp icon

   Kort och frivillig introduktion till LaTeX och hur man använder Aalto-universitetets LaTeX-botten för att skriva kandidatarbetet.

  • (13.2 ingen lektion)

  • (27.2 ingen lektion)

  • Mapp icon

   Vetenskaplig retorik och argumentation: hur man resonerar klart och presenterar en vetenskaplig tankegång

  • Mapp icon

   Vetenskaplig retorik och opponering: hur man presenterar sitt arbete tydligt och övertygande och hur man opponerar ett vetenskapligt arbete

  • Textverkstad 2

   Textverkstad 2 vecka 12–14 = individuell respons på språket i version 3. Kontrollera vilken grupp du hör till och boka tid!

  • Tidsbokning icon
  • Tidsbokning icon
  • (27.3 och 3.4 ingen lektion)

  • Mapp icon

   Slutförande av kandidatseminariet, TkK-examensbetyg, inledande av magisterstudier, diplomarbete och annat aktuellt efter kandidatarbetet. (Har du specifika frågor du vill få besvarade kan du skicka dem på förhand till henrik.wallen@aalto.fi.)

   [Den här lektionen är frivillig. Om du inte deltar förväntas du läsa på själv innan du ställer frågor om saker som behandlas på den här lektionen.]

  • Mapp icon

   Talverkstäderna hålls i U359a. Kom i tid! På talverkstaden tränar du på att framföra den presentation du sedan håller på slutseminariet (10 minuter). Du får respons av lärare och kurskamrater. Presentationen spelas in på video och skickas efteråt till dig per e-post, varpå du får titta på videon och svara på några frågor. 


   Tidtabellen för talverkstäderna:


   torsdag 19.4

   •   kl. 9.00-11.00        grupp 1: Vivi, Adrian, Martin, Anna, Niklas 
   •   kl. 12.00-14.00       grupp 2: Malin, Kevin, Jami, Frej, Ingrid 
   •   kl. 14.00-16.00       grupp 3: Arthur, Kasper, Jessica, Rickard, Minéa 


    fredag 20.4

   • kl. 9.00-11.00       grupp 4: Robin, Aurelia, Filemon, Zacharias, Mikael
   • kl. 12.00-14.00     grupp 5: Emil, Aada, Edward, Davis, Samuel