Osion kuvaus

  • Tidtabellen för presentationer och muntlig opponering tisdag 24.4 – torsdag 26.4 publiceras här efter att version 3 har lämnats in.

    Presentationerna hålls i sal Y347 (Otsvängen 1). För varje presentation reserveras 10 min för själva presentationen + 5 min för opponering + 5 min för handledaren (och frågor från publiken). Alla studenter förväntas vara på plats under hela den egna gruppens presentationer (hela förmiddagen eller hela eftermiddagen någon av dagarna). Handledare kommer och går som de hinner.

    Opponenterna är de samma för skriftlig och muntlig opponering.