Osion kuvaus

 • Saatavilla vasta, kun vähintään yksi:
  • You are a(n) Hallinnoija
  • You are a(n) Opettaja
  • You are a(n) Opiskelija

   TERVETULOA KURSSILLE!

  Opetuksen suunnittelu (5 op) -kurssilla keskitymme opetuksen suunnitteluun lähinnä kurssitasolla. Tarkastelemme myös, millaiseen kokonaisuuteen kurssi kuuluu ja mitkä ovat sen yhteydet muihin kursseihin. Lisäksi kurssilla pohditaan oman alan asiantuntijuutta ja sitä, millaista osaamista ja asiantuntijuutta opiskelijat tulevat tarvitsemaan työskennellessään kyseisellä alalla. Asiantuntijuuteen liittyy olennaisesti myös opettajan oma käsitys itsestä alansa asiantuntijana ja pedagogisena osaajana. Kurssi on yksi Aalto-yliopiston pedagoginen koulutus -kokonaisuuden ydinkursseista (25 op).  Kurssin ohjaajina toimivat:

  Virve Pekkarinen, etunimi.sukunimi@aalto.fi, vastuuopettaja

  Kari Nuutinen, etunimi.sukunimi@aalto.fi, opettaja


  Kurssin päivämäärät, ajat ja paikat

  LP1: pe 20.4. klo 9 – 15.30, Otaniemi, Otakaari 1, U264

  LP2: to 3.5. klo 9 – 15.30, Otaniemi, Otakaari 1, U250a

  LP3: ke 23.5. klo 9 – 15.30, Otaniemi, Otakaari 1, U264

  LP4: ti 12.6. klo 9 – 15.30, Otaniemi, Otakaari 1, U264