Topic outline

 • Not available unless: You are a(n) Student

  A! Peda Intro -kurssi lähtee liikkeelle opetuksen peruskysymyksistä: Mitä on oppiminen ja mikä on opettajan rooli opiskelijan oppimisprosessissa. Kurssin aikana käsitellään erilaisia teemoja oppimiseen ja opetuksen järjestämiseen liittyen. Näitä ovat oppiminen yliopistossa, opetussuunnitelmatyö yliopistossa, vuorovaikutuksen rooli oppimisprosessissa, sekä osallistujien valitsemat vertaisryhmäkohtaiset teemat. Osallistujat havainnoivat työyhteisöään ja peilaavat teemoja omaan opetustyöhönsä.

  Kurssin käytyään osallistuja osaa:

  • havainnoida ympäristöään oppimisen näkökulmasta ja jäsentää oppimiseen vaikuttavia tekijöitä  
  • tunnistaa opetuksen suunnittelun vaiheita ja on harjoitellut opetuksen toteuttamista ohjatusti  
  • on laajentanut opettajaverkostojaan ja saanut valmiuksia toimia monitieteisen opettajaryhmän jäsenenä.  
  • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja käsittää oman roolinsa opettajana.


  Kurssin aikataulu

  Lähipäivä 1: keskiviikko, 12.9.2018 klo 9.00-15.30, Otakaari 1, U264

  Lähipäivä 2: keskiviikko, 26.9.2018 klo 9.00 - 15.30, Otaniementie 14, Väre, Q103 (Ryhmäopetus L)

  Lähipäivä 3: keskiviikko, 10.10.2018 klo 9.00-15.30, Otaniementie 14, Väre, M102 (Ryhmäopetus L)

  Lähipäivä 4: torstai, 25.10.2018 klo 12.00-16.00, Otakaari 1, U264 U502a, U503, U513, U514

  Lähipäivä 5: keskiviikko 31.10.2018 klo 9.00-15.30, Otakaari 1, U259

  Opettajat: Kari Nuutinen (vastuuopettaja) ja Virve Pekkarinen