Topic outline

 • Oppiminen ja opetus yliopistossa (5 op)

    

  Kuva. Maire Syrjäkari 2016

  TERVETULOA KURSSILLE!

  Olet aloittamassa Oppiminen ja opetus yliopistossa -kurssia, joka on yksi keskeinen ydinkurssi Aalto-yliopiston pedagoginen koulutus (25 op) kokonaisuudesta. 

  MyCourses -ympäristö on tarkoitettu yhteiseen tiedon rakentamiseen ja vuorovaikutuksen tueksi. Se on paikka myös tiedon jakamiseen.  Oppimistehtävien palautuslaatikot ja yhteinen keskustelufoorumi löytyvät täältä. Jaamme tätä kautta mahdollisia tiedotteita ja jokainen on tervetullut virittämään keskustelua oppimiseen ja opetukseen liittyvistä aiheista.

   

  KURSSIN AIKATAULU JA LÄHIPÄIVIEN TEEMAT

  Tiistai 11.9.2018 klo 9:00-15:30, Yliopistopedagogiikka ja oppimisteoriat
  Tiistai 25.9.2018
  klo 9:00-15:30,  Käyttöteoria, opettaminen ja oppiminen eri aloilla
  Keskiviikko 24.10.2018 klo 9:00-15:30, Reflektio, asiantuntijuus ja kehittyminen
  Torstai 15.11.2018 klo 9:00-15:30, Opetuksen laatu

  OSAAMISTAVOITTEET

  Kurssin suorittamisen jälkeen osallistuja:

  • osaa tunnistaa, määritellä ja arvioida omaan opetustyöhön ja omiin opetuksellisiin ratkaisuihin vaikuttavia tekijöitä
  • tunnistaa erilaisia oppimisteorioita
  • tiedostaa ja on muodostanut oman lähestymistavan opetukseen ja oppimiseen
  • osaa hahmottaa omaa opetusta osana suurempaa kokonaisuutta ja osaa visioida oman opetusalan tuottamaa asiantuntijuutta ja tulevaisuuden näkymiä.

  KURSSIN OHJAAJAT