Topic outline

 • ENNAKKOTEHTÄVÄT ENNEN ENSIMMÄISTÄ LÄHIPÄIVÄÄ


  Tehtävä on kolmiosainen:

  1. Pohtiva kirjoitelma omasta oppimisnäkemyksestä ja polusta opettajaksi (ohjeet alla), DL 7.9.2018 mennessä alla olevaan palautuslaatikkoon Ennakkotehtävän palautus.
  2. Lukutehtävä 1: Nevgi, A. & Lindblom-Ylänne, S. (2009) ”Oppimisen teoriat”, teoksessa S. Lindblom-Ylänne & A. Nevgi (toim.) Yliopisto-opettajan käsikirja, s. 194-236. Lue teksti niin, että ymmärrät pääasiat.
  3. Esittele itsesi MyCourses -ympäristössä ”Kurssilaisten ja ohjaajien esittelyt” -keskustelualueella

   

  Pohtivan kirjoitelman (ennakkotehtävän) ohjeet

  1. Oma oppimisnäkemykseni ja polkuni opettajaksi

  Pohdi ja kirjoita noin 2 sivun mittainen kuvaus (essee-tyyppinen) omasta oppimisnäkemyksestäsi ja polustasi opettajaksi. Voit käyttää apuna esimerkiksi alla olevia kysymyksiä:


  • Mielestäni oppiminen on...
  • Mielestäni hyvä opetus on...
  • Mielestäni hyvä opettaja on...
  • Oma opetukseni on...
  • Olen kiinnostunut opettamisesta, koska...
  • Miten näkemykseni oppimisesta ja opetuksesta on muuttunut vuosien varrella?
  • Omaan oppimisnäkemykseeni on vaikuttanut …
  • Miten minusta tuli opettaja?
  • Miten ja missä asioissa olen opettajana onnistunut? Miten se näkyy toiminnassani?
  • Millaiset kokemukset tai asiat ovat antaneet valmiuksia opettajana toimimiseen?
  • Opettajana haluan kehittyä...

  Palauta valmis kirjoituksesi viimeistään 7.9.2018 tänne. Paina "add submission", sen jälkeen voi lisätä haluamasi dokumentin.

  Ota kirjoituksesi mukaan myös kurssin ensimmäiseen lähipäivään.