Topic outline

  • File icon

   Jukka Mäkisen ja Arno Kourulan artikkeli

  • File icon

   1. Yhteiskuntavastuu yhtiö- ja työoikeudessa

   2. CSR:n, omistajaohjauksen, riskienhallinaan ja compliance-järjestelmien vuorovaikutus listayhtiöissä

  • File icon

   1. Juridiset, liiketaloudelliset ja viestinnälliset näkökulmat rahoitusmarkkinoilla

   2. Kilpailu- ja kuluttajaoikeuden näkökulmat markkinasääntelyyn

   3. Eurooppalainen sopimusoikeus

   4. Sääntelyjärjestelmien ja muiden markkinamekanismien välinen vuorovaikutus

  • Not available unless: You are a(n) Student
   File icon
   Kilpailuoikeuden näkökulma File PDF

   Kilpailuoikeus yrityskauppakontekstissa / Wang Wein artikkeli

  • File icon

   Kilpailuoikeudellinen pakkolisensiointi yrityskaupan yhteydessä /

   Wang Wein artikkeli

  • File icon

   Sopimuksenteon tarjous - vastaus -mallin konkretisointia

  • File icon

   Ilmaisuerehdys sopimuksenteossa