Osion kuvaus

 • Kurssilla käsiteltävät tapaukset ja muuntyyppiset tehtävät.

  • Tiedosto icon

   Oikeussuojakeinot kansainvälisissä sopimuksissa

  • Tiedosto icon

   Access to Justice: Example of Consumer Credits

  • Tiedosto icon

   Yhteiskuntavastuu, omistajaohjaus, riskienhallinta ja yhtiöoikeudellinen sääntely

  • Tiedosto icon

   Yritysjärjestelyt: kilpailuoikeuden ja muiden sääntelyjärjestelmien näkökulmat;

   Kilpailuoikeus ja IPR-oikeus

  • Tiedosto icon

   Tuomioistuimen valmistelijan raportti

  • Tiedosto icon

   Lehdistötiedote

  • Tiedosto icon

   Yhteiskuntavastuu, yritysetiikka ja markkinasääntely

  • Tiedosto icon

   Rahoitusmarkkinasääntelyn vaikutus;

   Sisäpiirisääntely

  • Tiedosto icon

   Sopimuksen tekeminen erilaisissa oikeusjärjestelmissä

  • Tiedosto icon

   Smart contract erityisesti rahoituspalvelumarkkinoilla

  • Tiedosto icon

   Esimerkkejä ja ohjeita valinnaisista lähestymistavoista (nämä ovat vain esimerkin vuoksi eivätkä ne ole pakottavia)

  • Tehtävä icon

   Tähän boxiin työryhmät palauttavat case-tapaamisissa pidettävän esityksensä. Esitys palautetaan viimeistään esitystä edeltävänä päivänä.