Översikt

 • Kurssilla käsiteltävät tapaukset ja muuntyyppiset tehtävät.

  • Fil icon

   Oikeussuojakeinot kansainvälisissä sopimuksissa

  • Fil icon

   Access to Justice: Example of Consumer Credits

  • Fil icon

   Yhteiskuntavastuu, omistajaohjaus, riskienhallinta ja yhtiöoikeudellinen sääntely

  • Fil icon

   Yritysjärjestelyt: kilpailuoikeuden ja muiden sääntelyjärjestelmien näkökulmat;

   Kilpailuoikeus ja IPR-oikeus

  • Fil icon

   Tuomioistuimen valmistelijan raportti

  • Fil icon

   Lehdistötiedote

  • Fil icon

   Tapauksen kuvaus

  • Fil icon

   Yhteiskuntavastuu, yritysetiikka ja markkinasääntely

  • Fil icon

   Rahoitusmarkkinasääntelyn vaikutus;

   Sisäpiirisääntely

  • Fil icon

   Sopimuksen tekeminen erilaisissa oikeusjärjestelmissä

  • Fil icon

   Smart contract erityisesti rahoituspalvelumarkkinoilla

  • Fil icon

   Esimerkkejä ja ohjeita valinnaisista lähestymistavoista (nämä ovat vain esimerkin vuoksi eivätkä ne ole pakottavia)

  • Inlämningsuppgift icon

   Tähän boxiin työryhmät palauttavat case-tapaamisissa pidettävän esityksensä. Esitys palautetaan viimeistään esitystä edeltävänä päivänä.