Topic outline

 • Tervetuloa 'Puhu asiantuntevasti' -kurssille!

  Kurssin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan vuorovaikutusosaamista osana ammatillista identiteettiä. 

  Tarkastelemme vuorovaikutuskäyttäytymisen taustalla olevien ajattelu- ja toimintatapojen tunnistamista puheviestinnän teoriatiedon avulla. 

  Lisäksi teemme käytännön harjoituksia oman vuorovaikutusosaamisen kehittämiseksi.

  1op 

  Kontaktiopetus 12h + Oppimistehtävät 15h

  MILLOIN?

  maanantaisin klo 13.15-16.30

  25.2./ 4.3./ 11.3.

  Paikka: U250a

  KURSSIN AIKATAULU

  ·      1. Tapaaminen       Vuorovaikutusosaaminen, esiintymistaito

  ·      2. Tapaaminen       Palautetaidot ammatillisena osaamisena, 

                                          oma puhe ja palautekeskustelut 

  ·      3. Tapaaminen       oma puhe ja palautekeskustelut

  Kirjallisen tehtävän palautus 

  (huom. Saat tunnilla ohjeet 'Oma puhe' -tehtävään)


  KURSSIN ARVIOINTI 

  hyväksytty / hylätty.

  Arviointiin vaikuttavat tekijät:

  ·      Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen

  ·      Kurssitehtävien suorittaminen hyväksytysti

  ·      Valmius heittäytyä omien taitojen kehittymiseen ja/tai oman vuorovaikutusosaamisen aktiivinen päivittäminen

  ·      KIRJALLISEN TEHTÄVÄN arviointiin vaikuttavat:

  o   Analysointi- ja havainnointitaitojen osoittaminen.

  o   Kyky soveltaa teoriatietoa käytäntöön ja valmiudet pohtia käsiteltävää aihekokonaisuutta.

  o   Lähdemateriaaliin/ kirjallisuuteen perehtyminen.