Topic outline

 • Not available unless: Your User account contains (use: aalto.fi) contains aalto.fi
  Добро пожаловать на курс LC-8244 Русский язык для делового общения 4!
  Tervetuloa LC-8244 Liike-elämän venäjää 4 -kurssille!

  Kurssilla käytetään oppikirjaa Lyudmila Kotane, Rusiian for Business B1 (2014). Pakettiin kuuluu oppikirja, tehtäväkirja ja CD.
  Kirja on myynnissä kirjakauppa Ruslaniassa, Bulevardi 7, ks. tästä. Opiskelijakortilla alennus.  На фото: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ)
  Kuvassa: M. V. Lomonosoville nimetty Moskovan valtionyliopisto
  Kurssin asema 

  KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS).

   
  Kurssin taso 

  Kieli- ja viestintäopinnot

   
  Vastuuopettaja 

  Irina Pukki

   
  Opetusperiodi 

  IV (kevät 2018)

   
  Työmäärä toteutustavoittain 

  1. Lähiopetus: 36 h

  2. Itsenäinen opiskelu: oppimistehtävät sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 42 h

  3. Tentit (kirjallinen ja suullinen): 3 h

   
  Osaamistavoitteet 

  Kurssin suoritettuasi osaat toimia asianmukaisesti ja kulttuurierot huomioiden Venäjälle suuntautuvan liikematkan tavallisimmissa asiointitilanteissa ja käydä yhteistyösopimuksen solmimista edeltäviä keskusteluja. Tunnistat kirjalliselle viestinnälle ominaisia keskeisiä rakenteita ja ymmärrät talouselämään ja liiketoimintaan liittyviä lyhyitä uutisia ja tekstejä. Osaat laatia yhteistyön alkuvaiheeseen liittyviä liikekirjeitä apuneuvoja hyväksi käyttäen.

   
  Sisältö 

  Liike-elämään liittyviä viestintätilanteita, kuten liikematkan suunnittelu, hotellissa asioiminen, keskusteluja yhteistyösopimuksen ehdoista sekä liikealan seminaariin osallistuminen. Tilanteisiin liittyvää maantuntemus- ja tapakulttuuritietoutta. Kirjalliselle viestinnälle ominaisia kielioppirakenteita. Erityyppisiä talouselämään ja liiketoimintaan liittyviä tekstejä. Kirjallista viestintää, mm. tarjouspyyntö.

   
  Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet 

  1. Luennot (säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn (10 %)

  2. Oppimistehtävät (20 %)

  3. Suullinen tentti (20 %)

  4. Kirjallinen tentti (50 %)

   
  Oppimateriaali 

  Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business B1 ISBN 978-586-547-730-3, Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business, B1, workbook, ISBN 978-586-547-731-3, kpl 1-6 ja kurssilla jaettava lisäaineisto

   
  Korvaavuudet 

  Korvaa kurssit 67B00201 Venäjänkielinen yritysviestintä 2a ja LC-8073 Työelämän venäjää. Opiskelija voi suorittaa vain yhden seuraavista kursseista: LC-8244 Liike-elämän venäjää 4 tai 67B00201 Venäjänkielinen yritysviestintä 2a tai LC-8073 Työelämän venäjää tai LC-8053 Venäjän jatkokurssi 1.

   
  Kurssin kotisivu 

  MyCourses

   
  CEFR-taso 

  Lähtötaso: A2.2

  Tavoitetaso: B1.1

   
  Esitiedot 

  LC-8133 Liike-elämän venäjää 3 tai 67B00102 Venäjänkielinen yritysviestintä 1b tai kurssikokonaisuus Kie-98.8041 + Kie-98.8042

   
  Arvosteluasteikko 

  0 - 5

   
  Ilmoittautuminen 

  WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.

   
  Opetuskieli 

  Venäjä ja suomi

   
  Lisätietoja 

  Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla.