Topic outline

  • Elektromagnetism

    Detta är den svenskspråkiga Elektromagnetism kursens (PHYS-A5130) MyCourses sidor!

    För information om praktiska arrangemang, vitsordssystem, tentamen och dylikt, kolla föreläsningstransparangerna för vecka 1.

    Observera att tenten endast är 50% av kursvitsordet. Kursvitsordet består också av OBLIGATORISKA laborationer, och tre typer av räkneövningar.