Topic outline

  • Kurssin suorittaminen edellytti vähintään 40% kokonaispisteistä sekä erikseen myös vähintään 40% tenttipisteistä (12 pistettä). 

   Kurssin (erityisesti tentin) arvosteluun voi tulla tutustumaan torstaina 16.5. klo 14.00-15.00 Kandikeskuksen kokoushuoneessa Y404.

 • Kunkin aihekokonaisuuden kuvauksen lopussa on merkintä käsiteltäviin aiheisiin liittyvistä luvuista tai kappaleista kurssin oppikirjassa (Blundell & Blundell, BB). Yksityiskohtaiset oppimistavoitteet aiheittain on annettu luentodioissa. Luentoihin liittyvät diat ja luennoitsijan omat muistiinpanot ilmestyvät aihealueiden alle kurssin edetessä.

 • Tehtävien ratkaisut palautetaan määräaikaan mennessä Laskutupaa vastapäätä olevaan puulokeroon #20. Mikäli jostain syystä joudut palauttamaan tehtävät myöhässä, ota yhteys kyseisen viikon assariin ja sovi palautusaika.

  Toni Mäkelä: viikko 1 (27.2./1.3.), viikko 3 (13.3./15.3.) ja viikko 4 (20.3./22.3.)

  Esko Makkonen: viikko 2 (6.3./8.3.), viikko 5 (27.3./29.3.) ja viikko 6 (3.4./5.4.)

 • Kurssin suoritettuasi

  1. Osaat selittää statistisen fysiikan peruskäsitteet, joita ovat mm. mikro- ja makrotilat, ensemblet (joukot), partitiofunktio, Boltzmannin jakauma ja ekvipartitioteoreema.

  2. Osaat selittää tilastollisista määritelmistä lähtien lämpötilan, entropian ja termodynaamisten potentiaalien käsitteet.

  3. Ymmärrät statistisen fysiikan perusperiaatteen,  jonka mukaan systeemin termodynaamisia ominaisuuksia voidaan laskea sen partitiofunktiosta liikkeelle lähtien, ja osaat soveltaa sitä tiettyjen yksinkertaisten systeemien (esim. ideaalikaasu) tapauksessa.

  4. Tunnet kurssilla käsiteltyjen systeemien ja ilmiöiden - ideaalikaasun, reaalikaasujen, fotonien, faasitransitioiden ja kvanttikaasujen - perusominaisuuksia, sekä osaat ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia statistisen fysiikan ongelmia.


 • Kurssin keskeiset käsitteet aihealueittain päivittyvät alla olevaan listaan

 • Kurssin oppikirjana käytetään Stephen ja Katherine Blundellin teosta Concepts in Thermal Physics (Oxford University Press, 2006; ISBN: 9780199562107), jonka hankkiminen jossain muodossa (kts. alla) on erittäin suositeltavaa. Kirjan voi tilata suoraan kustantajalta, mutta todennäköisesti erilaisten nettikirjakauppojen kautta voit saada kirjasta käytetyn tai jopa uuden kappaleen halvemmalla. Käytettyä kirjaa voi varmaankin kysellä myös kurssin viime vuonna suorittaneilta. 

  Mikäli et kuitenkaan aio hankkia painettua versiota kirjasta, se on myös saatavina e-kirjana täällä. Aallolla on e-kirjaan rajaton käyttöoikeus, ja kuulemme mielellämme kurssin keskustelupalstalla kommentteja e-kirjan käytettävyydestä. E-kirjan käyttö säästää rahaa, mutta haluaisimme myös varmistaa, että kirjan käyttö kurssin aikana on helppoa.

  Tekijöiden omalla sivulla on myös lista korjauksista tekstiin.

 • Kurssin arvosana muodostuu kolmesta tekijästä: perinteisestä salitentistä (50%), laskuharjoituksista (30%) sekä lyhyistä kotona tehtävistä luentojen esitehtävistä (20%). Sivun alalaidasta löytyvän arvosteluasteikon mukaisten kokonaispisteiden lisäksi kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 40% maksimipistemäärästä salitentissä.

  Laskuharjoituksissa lasketaan kurssin opettajien opastuksella edellisten luentojen aiheisiin liittyviä tehtäviä, joista palautetaan noin viikon sisällä omat ratkaisut. Tehtävät arvostellaan asteikolla 0-2, jossa täysien pisteiden saaminen edellyttää tehtävän oikeaa ratkaisua (esim. lukuarvo) että selkeää esitystä siitä, että olet ymmärtänyt tehtävään liittyvän fysiikan oikein. Puutteellisesta esityksestä ei anneta täysiä pisteitä ja tämä koskee myös salitenttiä kurssin lopussa. Laskuharjoitusten työmäärä on pyritty mitoittamaan niin, että tehtävien itsenäiseen työstämiseen ja puhtaaksi kirjoittamiseen kuluisi keskimäärin 6 h/vko.

  Luentojen esitehtävien ensisijainen tarkoitus on auttaa valmistautumaan seuraaville luennoille. Tyypillinen esitehtävä käsittää kurssimateriaaliin tutustumisen (esim. seuraavan viikon luentoihin liittyvät luvut oppikirjasta) ja materiaaliin liittyviin lyhyihin sanallisiin ja monivalintatehtäviin vastaamisen MyCoursesissa. Tehtävät arvostellaan kukin asteikolla 0-2. Pohdintatehtäviin liittyvä työmäärän tulisi olla keskimäärin 3 h/vko, sisältäen materiaalin lukemiseen, pohtimiseen ja monivalintatehtäviin vastaamiseen käytetyt ajat.

  Arvosana. Kurssin arvosana määräytyy tentin, laskuharjoitusten ja pohdintatehtävien painotusten mukaisesti (kts. yllä) kokonaispisteistä asteikolla:

  Osuus maksimipisteistä
  Arvosana
  40 - 49% 1
  50 - 59% 2
  60 - 69% 3
  70 - 84% 4
  85+% 5


 • Not available unless: Your User account contains (use: aalto.fi) contains aalto.fi