Topic outline


  • Kurssisuunnitelman eri versiot palautetaan tänne oman ryhmän keskustelualueelle (v 2.0 - 3.0). 

   Versio 1.0 (ennakkotehtävä)

   Versio 2.0 DL 29.1.2019: Ennakkotehtävässä olet jo kirjoittanut kurssisi perustiedot ja kurssin yhteydet toisiin kursseihin. Jatka työtä lisäämällä suunnnitelmaan seuraavat asiat  (tarkista kurssisuunnitelman pohjasta): 

   • Kurssin yhteydet ohjelmatasoin osaamistavoitteisiin (voit käyttää näytetaulukkoa 1, katso kurssisuunnitelmapohjasta)
   • Sisältö (esimerkiksi ydinainesanalyysi)
   • Osaamistavoitteet (ml. taidot kuten esim. ryhmätyötaidot, esitystaitodot jne)


   Version 3.0 (DL 11.2.2018, vertaispalaute 11.2.- 25.2.2018): tästä versiosta, lisää seuraavat kappaleet ja perustele pedagogisesti valintasi:

   • Arviointi: menetelmät, kriteerit, skaala ....Muistathan perustella valintasi.
   • Kurssin mitoitus  (sekä opiskelijan että opettajan)
   • Kurssimateriaalit

   Tästä versiosta saat vertaispalautteen (tällä keskustelualueella). 

   Kun annat palautetta kurssisuunnitelmasta voit hyödyntää seuraavia kysymyksiä tukemassa työtäsi:

   - Lue osaamistavoitteet  – ovatko ne kirjoitettu opiskelijan näkökulmasta, asettavatko ne tason, jolle opiskelijan tulisi päästä kurssin jälkeen?

   - Kiinnitä huomoita konstruktiiviseen linjakkuuteen:  Näetkö yhteydet osaamistavoitteiden, arviointi- sekä opetusementelmien, sisällön can you see the connection between ILOs, assessment and teaching methods, content, ja käytettyjen materiaalien välillä?

   - Onko kurssin mitoitus realisteinen opiskelijaryhmän tason huomioiden (kandi, maisteri, jatko-opiskelija)? Onko kuormittavuus jakaantunut tasaisesti/epätasaisesti? Mistä voi kuormittavuus voisi johtua?…

   Voit kommentoida myös muita suunnitelman osia.


  • Forum icon

   Vertaisryhmän jäsenet: Kaisa, Mika, Maija ja Tommi

   Palauttakaa tänne kurssisuunnitelman versiot . 

   Vertaispalaute DL 11.2.-26.2.2019: 

   Kojootit:

   • Kaisa antaa palautetta Mikalle ja Maijalle
   • MIka antaa palautetta Maijalle ja Tommille
   • Maija antaa palautetta Kaisalle ja Tommille
   • Tommi antaa palautetta Mikalle ja Kaisalle

  • Forum icon

   Vertaisryhmän jäsenet:  Raine, Iiris, Maria, Anna-Mari ja Ghita

   Palauttakaa tänne kurssisuunnitelman versiot . 

   Vertaispalaute DL 11.2.-26.2.2019: 

   Hexanoli: 

   • Raine antaa palautetta Anna-Marille ja Marialle
   • Iiris antaa palautetta Marialle ja Anna-Marille
   • Maria antaa palautetta Iirikselle ja Ghitalle
   • Anna-Mari antaa palautetta  Ghitalle ja Rainelle
   • Ghita antaa palautetta  Rainelle ja Iirikselle

  • Forum icon

   Vertaisryhmän jäsenet: Anni, Tua, Anne, Ville ja  Severi

   Palauttakaa tänne kurssisuunnitelman versiot . 

   Vertaispalaute DL 11.2.-26.2.2019: 

   • Anni antaa palautetta Villelle ja Annelle                    
   • Tua antaa palautetta Annelle ja Villelle
   • Anne antaa palautetta Tualle ja Severille
   • Ville antaa palautetta Severille ja Annille
   • Severi antaa palautetta Annille ja Tualle

  • Forum icon

   Ryhmän jäsenet: Virpi, Heli, Hanna  ja Mari.

   Palauttakaa tänne kurssisuunnitelman versiot . 

   Vertaispalaute DL 11.2.-26.2.2019: 

   Ryhmä X:
   • Mari antaa palautetta Hannalle ja Helille
   • Virpi antaa palautetta Helille ja Hannalle
   • Heli antaa palautetta Virpille ja  Marille
   • Hanna antaa palautetta Marille ja Virpille

  • Versio 4.0 (DL 8.3.2019): Tähän versioon lisää seuraavat osat ja perustele valintasi:

   • Opetusmenetelmät
           •Kuvaa esimerkkejä opetustilanteista, arvioinnista...
           •Miten hyödynnät opetusteknologiaa kurssillasi? (esim. Wiki, MyCourses, Adobe Connect, rubriikki, Presemo…)

   • Kurssipalaute

           •miten & milloin & mistä annat palautetta opiskelijiollesi?
           •Miten & milloin & mistä opiskelijat antavat palautetta sinulle (ja/tai kurssin opettajille) ja miten palautetta hyödynnetään?


   Huomaa alla oleva palautelaatikko!


   Tästä versiosta saat palautetta kurssin opettajalta.


  • Assignment icon

   Palauta kurssisuunnitelmasi versio 4.0 tähän laatikoon, saat ohjaajalta palautteen rubriikin myötä (DL 22.3.2019).