Lopullisen kurssisuunnitelman palautuslaatikko DL 5.4.2019

  • Versio 5.0 = lopullinen kurssisuunnitelma  (DL 5.4.2019): Päivitä kurssisuunnitelmaasi huomioiden vertais- ja ohjaajapalaute.