Topic outline


  • Vertaisryhmän jäsenet: Kaisa, Mika, Maija ja Tommi

   Palauttakaa tänne kurssisuunnitelman versiot . 

   Vertaispalaute DL 11.2.-26.2.2019: 

   Kojootit:

   • Kaisa antaa palautetta Mikalle ja Maijalle
   • MIka antaa palautetta Maijalle ja Tommille
   • Maija antaa palautetta Kaisalle ja Tommille
   • Tommi antaa palautetta Mikalle ja Kaisalle

  • Vertaisryhmän jäsenet:  Raine, Iiris, Maria, Anna-Mari ja Ghita

   Palauttakaa tänne kurssisuunnitelman versiot . 

   Vertaispalaute DL 11.2.-26.2.2019: 

   Hexanoli: 

   • Raine antaa palautetta Anna-Marille ja Marialle
   • Iiris antaa palautetta Marialle ja Anna-Marille
   • Maria antaa palautetta Iirikselle ja Ghitalle
   • Anna-Mari antaa palautetta  Ghitalle ja Rainelle
   • Ghita antaa palautetta  Rainelle ja Iirikselle

  • Vertaisryhmän jäsenet: Anni, Tua, Anne, Ville ja  Severi

   Palauttakaa tänne kurssisuunnitelman versiot . 

   Vertaispalaute DL 11.2.-26.2.2019: 

   • Anni antaa palautetta Villelle ja Annelle                    
   • Tua antaa palautetta Annelle ja Villelle
   • Anne antaa palautetta Tualle ja Severille
   • Ville antaa palautetta Severille ja Annille
   • Severi antaa palautetta Annille ja Tualle

  • Ryhmän jäsenet: Virpi, Heli, Hanna  ja Mari.

   Palauttakaa tänne kurssisuunnitelman versiot . 

   Vertaispalaute DL 11.2.-26.2.2019: 

   Ryhmä X:
   • Mari antaa palautetta Hannalle ja Helille
   • Virpi antaa palautetta Helille ja Hannalle
   • Heli antaa palautetta Virpille ja  Marille
   • Hanna antaa palautetta Marille ja Virpille

  • Palauta kurssisuunnitelmasi versio 4.0 tähän laatikoon, saat ohjaajalta palautteen rubriikin myötä (DL 22.3.2019).