Topic outline

  • KTT Riku Oksman

   p. 040 522 9916

   riku.oksman@aalto.fi

  • Kurssille osallistuminen edellyttää ennakkotehtävän tekemistä. Ennakkotehtävässä laaditaan referaatit jokaisesta allaolevasta tekstistä erikseen ja palautetaan tähän palautuslaatikkoon yhteen tiedostoon koottuna 1.8.2019 klo 23.59 mennessä.

   HUOM! Referaatteja ei oteta vastaan tämän jälkeen. Kurssille osallistuminen edellyttää hyväksyttävästi laadittujen referaattien palauttamista ajoissa.

   Siltä varalta, että referaattien tekeminen ei ole entuudestaan tuttua, tässä muutamia perusasioita:
   1. Referaatti on omin sanoin tehtävä selostus kohteena olevasta tekstistä. Siinä ei siis toisteta sellaisenaan lähtötekstin ilmaisuja. Jos jotain yksittäisiä tekstinpätkiä haluaa ehdottomasti syystä tai toisesta käyttää sanasta sanaan, ne on selkeästi merkittävä lainauksiksi, muuten kyseessä on plagiointi, joka johtaa automaattisesti hylkäykseen.
   2. Referaatissa keskitytään tuomaan neutraalisti esille lähtötekstin pääasiat niin, että tekstin ydinsanoma ja mahdolliset perustelut tulevat ymmärretyiksi vaikkei lähtötekstiä lukisikaan. Lähtötekstiä ei sen kummemmin kommentoida eikä sen herättämiä omia ajatuksia tuoda esille.
   3. Referaatti on lähtökohtaisesti kirjoitettava täysin virkkein. Pelkkä ranskalaisin viivoin tehty luettelo ei siis riitä referaatiksi. Kaiken kaikkiaankin referaatin kieliasuun ja jäsentelyyn kannattaa kiinnittää huomiota.

   Lisäohjeita löytyy netistä, esim. osoitteesta http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/tekstinhuolto/tekstilajeja/referaatti/

   Referoitavat tekstit:

   Oksman, R. (2013). Projektijohtaminen suomalaisessa tv- ja elokuvatuotannossa: näkökulmia projektijohtamiskäytäntöjen rakentumiseen tv- ja elokuvatuottajien haastatteluissa. Luku 2.1: Yleiskatsaus projektitutkimukseen, s. 21-29. Aalto-yliopisto: Helsinki. (saatavilla tämän työtilan vain Aaltolaisille-osiosta)

   Engwall, M. (2003). No project is an island: linking projects to history and context. Research policy, 32(5), 789-808. (saatavilla kirjaston tietokannoista)

   Cicmil, S., & Hodgson, D. (2006). New possibilities for project management theory: A critical engagement. Project Management Journal, 37(3), 111-122. (saatavilla kirjaston tietokannoista)

   Blomquist, T., Hällgren, M., Nilsson, A., & Söderholm, A. (2010). Project-as-practice: In search of project management research that matters. Project Management Journal, 41(1), 5-16. (saatavilla https://www.researchgate.net/profile/Tomas_Blomquist/publication/227900492_Project-as-Practice_In_Search_of_Project_Management_Research_That_Matters/links/5a3778bf45851532e832be40/Project-as-Practice-In-Search-of-Project-Management-Research-That-Matters.pdf)