Topic outline

  • General

    Not available unless: You are a(n) Student

    Liikkeenjohdon konsultointi -kurssiin liittyvä alkuessee on 20% kurssin arvosanasta ja sen hyväksyttävä suoritus on edellytys kurssin läpäisemiselle. Ohjeet alla.

    HUOM! Weboodissa yms. saatetaan puhua alkutentistä. Alkutentti suoritetaan alkuesseen muodossa.

    Eli: "Alkutentti = alkuessee"