Topic outline

  • Markkinoinnin perusteet tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista ja sen peruskäsitteistä. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää asiakaskeskeisyyden merkityksen, tuntee markkinoinnin termistön kurssisisällön osalta sekä osaa soveltaa oppimaansa. Keskeisiin teemoihin kuuluvat strategisen markkinoinnin rooli liiketoiminnan keskeisenä prosessina, markkinointiympäristö ja sen analysointi sekä markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus kuluttajaliiketoiminnassa.

    Tästä työtilasta löydät kurssiin liittyvät käytännönasiat, tärkeät tiedotteet sekä keskustelualueet. Alasivujen takaa löytyy kurssin suoritusohjeet, luentokohtainen aikataulu, kurssin materiaalit (slidet luennoista ja työpajojen tehtäviä), sekä tehtävät ja palautukset (harjoitustyön ohjeistus ja palautusboksi sekä luentoaiheisiin liittyvät keskustelutehtävät).

    Tutustu huolellisesti kurssin suoritusohjeisiin ja mikäli jokin asia jää epäselväksi, hyödynnä alla-olevaa keskustelualuetta!