Topic outline

 •   

  Kuva. Maire Syrjäkari 2016

  Kurssin lähitapaamiset on nyt takana ja on palautteen aika. Pyydämme kahta erilaista palautetta: virallinen webropol-palaute ja reflektiopalaute.

  Tässä linkki webropol-palautteeseen, kiitos!

  Tässä linkki reflektiopalautteeseen, kiitos!

  TERVETULOA KURSSILLE!

  Olet aloittamassa Oppiminen ja opetus yliopistossa -kurssia, joka on yksi keskeinen ydinkurssi Aalto-yliopiston pedagoginen koulutus (25 op) kokonaisuudesta. 

  MyCourses -ympäristö on tarkoitettu yhteiseen tiedon rakentamiseen ja vuorovaikutuksen tueksi. Se on paikka myös tiedon jakamiseen.  Oppimistehtävien palautuslaatikot ja yhteinen keskustelufoorumi löytyvät täältä. Jaamme tätä kautta mahdollisia tiedotteita ja jokainen on tervetullut virittämään keskustelua oppimiseen ja opetukseen liittyvistä aiheista.

   

  KURSSIN AIKATAULU JA LÄHIPÄIVIEN TEEMAT

  Tiistai 10.9.2019 klo 9:00-15:30, Yliopistopedagogiikka ja oppimisteoriat
  Torstai 19.9.2019
  klo 9:00-15:30,  Käyttöteoria, opettaminen ja oppiminen eri aloilla
  Torstai 10.10.2019 klo 9:00-15:30, Reflektio, asiantuntijuus ja kehittyminen
  Tiistai 5.11.2019 klo 9:00-15:30, Opetuksen laatu

  OSAAMISTAVOITTEET

  Kurssin suorittamisen jälkeen osallistuja:

  • osaa tunnistaa, määritellä ja arvioida omaan opetustyöhön ja omiin opetuksellisiin ratkaisuihin vaikuttavia tekijöitä
  • tunnistaa erilaisia oppimisteorioita
  • tiedostaa ja on muodostanut oman lähestymistavan opetukseen ja oppimiseen
  • osaa hahmottaa omaa opetusta osana suurempaa kokonaisuutta ja osaa visioida oman opetusalan tuottamaa asiantuntijuutta ja tulevaisuuden näkymiä.

  KURSSIN OHJAAJAT