Översikt

  • Inlämningsuppgift icon

   Lokikirjoitusten tavoitteena on suunnata ja seurata oppimistasi. Sinun kannattaa tehdä lokikirjoitus heti lähitapaamisten jälkeen, kun asiat ovat vielä hyvässä muistissa. Kirjoita lyhyt reflektiivinen pohdinta havainnoistasi liittyen opetuskokeiluihin (sekä omaan että muiden seurantaan).


   Palauta lokikirjoitus DL 6.11.2019 mennessä.

   Kysymyksiä avuksi pohdintaan:

   •Mitä jäit miettimään?
   •Millaisia ajatuksia ja tunteita sinulla syntyi?
   •Millaista palautetta ja/tai tukea sait kollegoiltasi ja ohjaajiltasi?
   •Missä huomaat muutoksia? Miten se näkyy käytännön työssä?
   •Mihin haluaisit jatkossa paneutua?
   •Mikä tuki tai esti oppimistasi ja kehittymistäsi opetuskokeilussa?
   •Mitä haluat sanoa nyt itsellesi? Mitä haluat sanoa muille osallistujille ja ohjaajille?