Topic outline

 • Från tanke till handling – Tidshanteringens ABC (3 veckor, självstudie)

  Välkommen till självstudiematerialet ”Från tanke till handling”

  Börja med att tacka dig själv för att du har tagit detta steg och bestämt dig för att använda tid på att utveckla en viktig färdighet!


  kuva

  Att lära sig tidshantering och att använda kalender låter tråkigt och tröttsamt och placeras ofta i samma fack som att lägga upp sin vardagsekonomi. Varför lägga tid på att lära sig sådant? Låter detta bekant: ”Jag kan ju planera, men det är svårt att komma till skott!”, ”Visst planerar jag, men tiden räcker inte till för allt som borde göras!” I detta självstudiematerial går vi till botten med dessa två vanliga problem: för mycket att göra och svårigheter med att komma till skott.

  Tidshantering handlar inte bara om att sköta förpliktelser, utan även om att få syn på vad du verkligen lägger din tid på och varför. I grunden ligger en viktig fråga, kanske den viktigaste för mänskligheten: till vad använder du din begränsade tid här på jorden? Kalendern säger mycket om vad du i verkligheten lägger tid på. Motsvarar innehållet i kalendern det du värdesätter och anser vara viktigt? För det dig mot någonting meningsfullt? Om inte, vad borde förändras? 

  Se följande video (6 minuter):


  Detta självstudiematerial erbjuder dig en möjlighet att:

  - reflektera över din egen tidsanvändning som en del av självledarskap

  - lära dig planera din tidsanvändning och hålla dig till en tidtabell

  - utveckla nya färdigheter och repetera sådant som du redan kan

  Det tar ungefär 3-5 timmar att gå igenom detta självstudiematerial och göra de uppgifter som ingår, men störst nytta får du om du sprider ut arbetet över flera dagar. Att enbart läsa om tidhantering utan konkreta åtgärder är det samma som om du skulle studera en näringsguide utan att ändra på något i din kost eller regelbundet prata med en personal trainer utan att någonsin ta dig till gymmet för att följa instruktionerna. Gör även de uppgifter som ingår i självstudiematerialet!

  Nu kan du göra det frivilliga tidshanteringstestet nedan och/eller börja bekanta dig med självstudiematerialet.