Topic outline

  • Muutostarpeet projekteissa

   Tällä viikolla arvioidaan tiedonhaku ykkösen perusteella muotoiltavia ehdotuksia projektinhallinnan näkökulmasta. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että tiedonhaku jatkuu raportin valmistumiseen saakka.

   Tehtäessä projektin taustatutkimusta huomataan uusia näkökulmia ja uusien lähteiden tarvetta. Jotkut aikaisemmista lähteistä osoittautuvat epäolennaisiksi, jolloin ne korvataan uusilla sopivammilla lähteillä. Muistatte ketteristä projektimalleista, että muutostarpeita voi syntyä eri vaiheissa ja muutoksiin on tärkeää reagoida.

   Artto ym. (2008, 243) mainitsevat seuraavia muutostarpeita (monet sopivat meidänkin tilanteeseemme, vaikka emme toteuta projektia):

   "Muutostarpeita voivat aiheuttaa monet tekijät projektin toimintaympäristössä. Esimerkiksi asiakas voi lisätä, tarkentaa tai toki myös vähentää vaatimuksiaan. Loppukäyttäjistä, viranomaisista tai muista sidosryhmistä voidaan projektin aikana saada uutta tietoa, joka edellyttää muutoksia. Markkina- tai kilpailutilanne saattaa muuttua ja vaikuttaa jollain tavoin projektiin. Alihankkijoiden työssä voi tapahtua ennakoimattomia asioita – viivästymiä, resurssimuutoksia tai virheymmärryksiä – jotka pitää ottaa huomioon. Käytettävissä olevissa teknologioissa saattaa tapahtua uudistuksia, jotka kannattaa ottaa huomioon. Asiakkaan tai projektiryhmän tekemät teknologiavalinnat voivat muuttua projektin kuluessa. Myös projektin sisäiset asiat, kuten laatuongelmat, resurssien saatavuus sekä puutteet tuotemäärittelyissä tai suunnitelmissa, voivat aiheuttaa muutospaineita projektissa."


  • File icon

   Yksilötehtävän ohje

  • Assignment icon

   Yksilötehtävän palautus viimeistään su 3.5. klo 23.55