Topic outline

 • Luennot järjestetään 14.4.-2.6.2020 välisenä aikana tiistaisin klo 1630-19 Microsoft Teams -ympäristössä. Yksityiskohtainen luentoaikataulu esitellään alla.

  LINKKI KURSSIN TEAMS-YMPÄRISTÖÖN

  LINKKI KURSSIN LUENTOPALAVERIIN TEAMS-YMPÄRISTÖSSÄ


  Luento 1: tiistai 14.4.2020 Johdanto kurssin teemoihin.

  • Kurssin idea, tavoitteet ja toteutustapa 
  • Katsaus johtajuusajattelun evoluutiosta, teoria ja käytäntö 
  • Johtajuuskäsitteen sisäinen ristiriitaisuus (henkilö, toiminta, asema, tulokset) 

  Luento 2: tiistai 21.4.2020 Johtajuus toimintana, esimiestyö. 
  • Johtajuus ajattelutapana ja toimintamallina 
  • Mitä pomot tekevät, ajankäyttö tapana tarkastella esimiestyötä
    
  Luento 3: tiistai 28.4.2020 Johtajuusretoriikka. 
  • Johtajuus tunnetyönä
  • Johtajuus merkityksenantona 
  • Miten kuulijat vakuutetaan 
  • Essee 1:n tehtävänanto

    
  Luento 4: tiistai 5.5.2020 Sankarilliset johtajahenkilöt. 

  Linkki luentotallenteeseen

  • Karismaattisuus johtajuuden näkökulmana, sankarit ja konnat
  • Transformationaalinen johtajuusteoria
  • Muutosjohtajuus 


  Luento 5: tiistai 12.5.2020 Elokuva-analyysi. 

  • Luentoa varten opiskelijoiden on katsottava Akira Kurosawan elokuva 'Rashomon - Paholaisen temppeli' (1950). Elokuva katsottavissa vapaasti osoitteessa https://archive.org/details/Rashomon1950_201905 
  • Pienryhmäkeskustelut ja ryhmän yhteiskeskustelu elokuvan johtajuusteemoista 
  • Essee 2:n tehtävänanto 

   Luento 6: tiistai 19.5.2020 Kollektiivinen johtajuus. 
  • Jälkisankarilliset johtajuuskäsitykset: hajautunut, jakautunut, ei-johtajakeskeinen ja kontekstuaalinen johtajuus 
  • Johtajuuden fenomenologinen luenta 

  Luento 7: tiistai 26.5.2020 Johtajuuden negatiiviset vaikutukset.

  Linkki luentotallenteeseen
   
  • ”Romance of Leadership” 
  • Destruktiivinen johtajuus 
  • Essee 3:n tehtävänanto 

  Luento 8: tiistai 2.6.2020 Johtajuusetiikka.  
  • Johtajuuden moraalifilosofinen tarkastelu 
  • Vaikeat ratkaisut ja johtajan likaiset kädet
  • Kurssin yhteenvetokeskustelu