Topic outline

  • Kurssin kirjallisuus koostuu opettajan valitsemista tieteellisistä ja populääreistä artikkeleista, kirjaluvuista ja mediamateriaalista. Materiaalin saatavuudesta kuulet tietoja ensimmäisellä luennolla. 

    Kurssimateriaali koostuu kolmenlaisesta sisällöstä: luentokalvoista, luentoja tukevasta kirjallisuudesta sekä muusta, ylimääräisestä aihetta käsittelevästä materiaalista. Harjoitustehtäviä varten on vähintään tutustuttava luentosisältöihin sekä niitä tukevaan materiaaliin. Lisämateriaali on tarkoitettu edelleen taustoittamaan kurssin eri teemoja. Ko. materiaalin läpikäynti tapahtuu opiskelijan oman kiinnostuksen ohjaamana.     • Folder icon

      Kurssin luentojen materiaali jaellaan tässä kansiossa kurssin edetessä. Luentokalvot jaellaan aina kunkin luennon jälkeen.