Översikt

  • Esseet 1-3 ala 10 pistettä

    Haastatteluraportti 30 pistettä

    Loppuessee 40 pistettä


    Yhteensä 100 pistettä. Kurssin läpipääsyyn vaaditaan 50 pistettä. Muu arvostelu arvoasteikolla 1-5.