Topic outline

 • Luennot järjestetään keskiviikkoisin sekä kahtena tiistaina 15.1-4.3.2020 välisenä aikana, klo 16.30-19 salissa Posti (U259), Kandidaattikeskus, Otakaari 1, Otaniemen kampus. 

   

  Luento 1: 15.1. 

  Kurssin yleisesittely

  Organisatorisen muutoksen ja kehittämisen historia ja monet koulukunnat

   

  Luento 2: 22.1.

  Kehittämisen teoria – kaksi keskeistä paradigmaa

  Klassinen organisaation kehittäminen, sen teoria ja perintö

  Lewinin ja Scheinin muutosteoria, episodinen muutoskäsitys, idea muutosagentista

  Dialoginen OD, jatkuva muutos, prosessiontologinen muutoskäsitys

   

  Luento 3: 29.1.

  Kehittämisen suunnitteluparadigma

  Muutostyön vaiheistus, kehittäjän rooli ja tehtävät, kehittämisen projektointi

   

  Caseluento 1: tiistai 4.2. 1630-1930. Huom! opetus poikkeuksellisesti salissa OP (U261) 

  Asiakastoimeksiantona kehittämisprojektin suunnittelu

   

  Luento 4: 5.2.

  Dialoginen OD käytännössä

  Käytännöt kehittäjän työssä; kehittäjä, työvälineet, tilanteet. 

  Appreciative Inquiry

   

  Luento 5: 12.2. 

  Millaista on kehittäjän työ? Näkökulmina konsultin ammatti, sekä osallistamisen merkitys kehittämisessä. 

  Mukana strategiakonsultti Petri Aaltonen, Solita Oy

   

  Caseluento 2: tiistai 18.2. 1630-1930 

  Muutosprosessi vaikeuksissa: kehittäjän vaikean tilanteen analyysi ja toimenpide-ehdotukset 

   

  Luento 6: 19.2.

  Muutosvastarinta, kehittäjän työskentely asiakkaan kanssa

  Interventioteoriat ja –tyylit

   

  Luento 7: 26.2.

  Kielellinen/kulttuurinen näkökulma organisaation kehittämiseen

  Muutospuhe (diskurssit, narratiivit, retoriikka) kehittäjän työssä

   

  Luento 8: 4.3.

  Keskustelua muutosanalyysin opeista 

  Muutoksen onnistumisen arviointi

  Organisatorisen muutoksen teoriat vs. kehittämisen teoriat

  Muutoksen/kehittämisen tutkimus


  Kurssin harjoitustyö 1: muutosanalyysi on palautettava 3.3. mennessä.
  Kurssin kirjallisuusessee on palautettava 1.4. mennessä.