Topic outline

 • Not available unless:
  • It is before end of 14 June 2020
  • You are a(n) Student

  Koronavirustilanteen vuoksi kurssin jäljellä olevat tentit järjestetään mycourses-sivuston välityksellä niin, että opiskelija voi vastata kysymyksiin rajoitetun ajan valitsemassaan paikassa käyttäen haluamiaan apuvälineitä (mm. kurssin aineistoa). Neuvon kysyminen tenttiä suorittaessa muulta henkilöltä ei kuitenkaan ole sallittua. Nettitentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. 

  Tenttikysymykset tulevat näkyville tentin alkaessa kurssin etusivun alaosaan tehtävänä (assignment) ja niihin vastataan palauttamalla määräajassa vastaustiedosto mycourses-sivuston tehtävävastauksena (assignment-vastaus). Tenttipäivät ovat 16.4.2020 ja 19.5.2020. Ensimmäinen tentti on 16.4.2020 kello 18:00 - 19:00. Toinen tentti on tiistaina 19.5.2020 kello 16:00 - 17:30. Jos tentin suhteen tulee ongelmia, niin luennoitsijan voi tavoittaa puhelimitse tai sähköpostitse: Juha Viljaranta, puh 0503318003, juha.viljaranta@gmail.com.

  Tentissä 19.5.2020 on 50 rastitustehtävää. Tehtävissä pitää ratkaista, onko esitetty väite oikein vai väärin. Oikeasta vastauksesta saa +2 pistettä, väärästä -1 ja puuttuvasta nolla pistettä. Kurssin sivustolle on laitettu etukäteen testitehtävä, jonka avulla opiskelija voi halutessaan harjoitella tehtävän poimimista mycourses-sivustolta sekä tehtävävastauksen palauttamista.

  Rastitustenttiin vastatessa tulee helposti aikapula vastaan. Pitkään ei kannata jäädä miettimään mitään yksittäistä kysymystä. Ensin kannattaa vastailla kaikkiin niihin kysymyksiin, joihin tuntuu vastaus melko selvältä. Sen jälkeen voi käydä uudestaan kysymyslistaa läpi, ja vastata muihin kysymyksiin niin paljolti, kuin tietoja on ja aika riittää. 

  Laskentatoimen perusteet -kurssi sisältää luentoja ja harjoituksia. Luentopakkoa ei ole ja luentopohjat ovat pääosin kurssin sivuilla. Kurssiin kuuluu kolme sarjaa palautettavia harjoitustehtäviä, jotka ovat omassa kansiossaan. Harjoitustehtävistä saa 30 prosenttia kurssin arvosanasta; tentistä muodostuu 70% arvosanasta.

  Kurssin tentit järjestetään Otaniemessä kandidaattikeskuksessa. Ensimmäinen tentti on 3.3.2020 eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Muut tenttimahdollisuudet ovat 16.4.2020 ja 19.5.2020. Kahteen jälkimmäiseen tenttiin tulee ilmoittautua avoimen yliopiston Aimo-palvelussa viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Tentti alkaa aina kello 16 ja sen pitopaikka löytyy netistä kurssin esittelysivulla olevan linkin kautta.

  Teknisiä kysymyksiä kurssiin liittyen sopii osoittaa lähinnä avoimen yliopiston toimistolle (avoin at aalto.fi) ja kurssin asiapuolen kysymyksiä kurssin luennoitsijalle, mielellään luentojen yhteydessä. Luennoitsija käyttää lähes päivittäin sähköpostiosoitettaan juha.viljaranta at gmail.com. Luennoitsijan aalto-sähköpostiosoite on tarkoitettu lähinnä erityisen luottamuksellisiin viesteihin ja siihen vastataan hieman harvemmin.

  Omiin tentti- ja kotitehtävävastauksiinsa voi halutessaan käydä tutustumassa kandidaattikeskuksessa starting point eli hakijapalvelut -huoneessa Y199a (avoimen yliopiston toimiston vieressä). Ensin tulee pyytää sähköpostitse avoimen yliopiston toimistoa lähettämään ko. huoneeseen vastauspaperi (osoite: avoin@aalto.fi), jonka jälkeen seuraavana päivänä tms. voi käydä tutustumassa vastauksiin hakijapalvelujen aukioloaikoina (ma-ke 10-14, to-pe 11-13).