Topic outline

 • Tervetuloa // Welcome


  Arki jatkuu hybridi-mallissa

  Tämä sivusto on suunnattu kaikille teille Aallon opiskelijoille. Aallon psykologit ovat koonneet tietoa, materiaalivinkkejä ja lähteitä liittyen arjen ja opiskeluiden haasteisiin tässä Covid19- viruksen muokkaamassa maailmassa.

  Etäopetus ja elämän painottuminen kotiin on aiheuttanut tilanteen, jossa tärkeäksi sopeutumiskeinoksi on noussut arkirutiinien muokkaaminen tilanteen vaatimalla tavalla.

  • Säännöllinen arki ja elämänrytmi auttavat pysymään toimintakykyisenä ja aikaansaavana.
  • Riittävä uni, säännöllinen ruokailu ja ulkoilu mahdollisuuksien mukaan ylläpitävät parempaa mielialaa. 
  • Itsenäisesti tehtävä opiskelua varten kannattaa tehdä päivittäinen ja viikoittainen suunnitelma. Kotia täytyy ehkä säännöllisesti järjestää niin, että sinulla on tilaa opiskelulle.  
  • Lepo ja virkistysaika kannattaa selkeästi erottaa opiskeluun käytetystä ajasta.
  • Pohdi, mitkä asiat tuottavat sinulle iloa tai ovat joskus aiemmin tuottaneet iloa. Sinulla saattaa olla taitoja ja osaamista, joka on jäänyt muiden kiireiden jalkoihin. Korona-ajan alussa saatoit ajatella, että nyt sinulla voi jää aikaa myös sellaisten asioiden kokeilemiseen, jota olet aina halunnut tehdä. Monille ei kuitenkaan käynyt näin, ja nyt voi olla tunne, että aika on koko ajan kortilla. Muista armollisuus itseäsi kohtaan! Tee viivästyneiden velvollisuuksien lisäksi myös ”Nalle Puh” lista: mitä asioita tekisit kaikkein mieluiten.
  • Jos olet tottunut urheilemaan paljon, elimistö kaipaa liikuntaa. Pyöräily, lenkkeily sekä kotona tehtävät treeniohjelmat voivat auttaa. Kävely lähimaastossa tai merenrantojen lenkkipoluilla lisää voimavaroja.  
  • Pidä yllä yhteyksiä läheisiin ihmisiin, joihin sinulla on hyvät ja luottamukselliset välit. Puhelinsoitto ja videopuhelut ovat hyviä vaihtoehtoja pelkälle viestittelylle.

  Välillä epävarmuuden ja ahdistuneisuuden kanssa voi tuntua hankalalta tulla toimeen. Jos sinulla on läheisiä ihmisiä, kenen kanssa voit näistä jutella, kannattaa avautua. Voimme kaikki auttaa toisiamme myös kuuntelemalla ja ottamalla yhteyksiä henkilöihin, jotka ovat ehkä yksinäisiä.

  Kauhukuvat ja huhut sekä liian intensiivinen koronakeskustelujen seuraaminen saattoivat lisätä ahdistusta keväällä 2020. Olemme ehkä nyt jo oppineet paremmin säätelemään uutistulvaa, mutta jos huomaat uutisten vaikuttavan sinuun vahvasti, ota niistä taukoa. Liiallisessa uutistulvassa kehomme alkaa virittyä taisteluun, jota on vaikea käydä. Tästä syystä on hyvä mahdollisuuksien mukaan antaa kehon rauhoittua ja seurata rajatusti luotettavia tietolähteitä, muutaman kerran päivässä. Kannattaa huomioida, että useimmille päihteet vahvistavat ahdistuneisuutta ja niiden käyttö voi vaikeuttaa arkirutiinien ja päivärytmin ylläpitämistä.  In English:

  This page is made by Aalto psychologists and it consists of information, materials and useful links to help you to cope with online-studying and daily life in these circumstances. 

  Covid19-virus created an exceptional situation for all of us. Remote studying and limiting hobbies challenge us to refrain our everyday routines accordingly.

  • Regular everyday patterns and maintaining the rhythm of life help us to stay focused and getting things done.
  • Sufficient sleep, meals at regular intervals and going outdoors whenever possible help to sustain a better mood.
  • It is worth making a daily and weekly plan for the independent study. You may need to organize your home regularly to create a space for studying.
  • Rest and recreation should be clearly distinguished from the time spent studying.
  • Ponder what things will bring you joy or have ever produced joy in the past. You may have skills and competences that have remained in the feet of other rush. During the spring 2020 you might have thought that you can now also have time to things you've always wanted to do. For many us, it didn't turn out that way in the end, so be merciful towards yourself! If there is now a long list of undone responsibilities, try to make also a "Winnie the Pooh" list: What things would you do most preferably.
  • If you are accustomed to do a lot of sports, your body needs workout. Cycling, jogging and home workout programs can help. Walking outdoors in the nearby terrain or on the trails of the seashore increases your personal resources.
  • Keep in contact with nearby people you have good and confidential relationships. Phone and video calls are good options for only text messaging.

  It may seem difficult to get along with uncertainty and anxiety. If you have close people with whom you can chat, consider sharing your feelings. We can all help each other also by listening and contacting individuals who are perhaps lonely.

  Worst scenarios, rumors and too intensive monitoring of the corona conversations increased anxiety during spring 2020. Now we have learnt to regulate news-streams better, but if you notice that news do affect you too much, take break from them. Our body begins to tune into a battle that is not actualizing in real life. For this reason, it is good to help the body to calm down and keep track of reliable sources of information, only a few times a day. It is worth noting that alcohol might strengthen anxiety and regular use can make it difficult to maintain everyday routine and day rhythm.

   //

  Ks. myös:

  Keskustelutukea: https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Starting+Point+of+Wellbeing

  Tietoa koronatilanteesta: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/tietoa-koronaviruksesta

  See also:

  Counselling and support: https://into.aalto.fi/display/enopisk/Starting+Point+of+Wellbeing

  Also, on following page you can find sources of information and support in different kinds of situations in life outside Aalto: Where to find help?

  Information about the corona-situation: https://www.aalto.fi/en/aalto-university/information-on-coronavirus


 • Voit aloittaa kuuntelemalla videolta opintopsykologimme Hannun mietteitä etäopiskelusta ja vinkkejä etäopiskelun tueksi. ///

  In this video Aalto psychologist Hannu shares his thoughts and tips about distant studying:


  Suomeksi

  Opiskelijan opiskelukyky vastaa opiskelijan työkykyä omaan työhönsä eli opiskeluun. Opiskelukyky koostuu opiskelukykymallin mukaan neljästä eri osa-alueesta: oma hyvinvointi ja voimavarat, opiskelutaidot, opetus ja opiskeluympäristö. Nämä osa-alueet yhdessä vaikuttavat opiskelijan valmiuksiin edistää opintojaan sujuvasti. Osaan näistä opiskelijat pystyvät vaikuttamaan suoraan esimerkiksi kehittämällä omia taitojaan syvälliseen opiskeluun. Sen sijaan toiset osa-alueista ei ole suoraan opiskelijan vaikutuspiirissä ja esimerkiksi opetukseen opiskelija pystyy vaikuttamaan lähinnä antamalla palautetta. Seuraava nelikenttä pohjautuu opiskelukykymalliin sekä tutkimustietoon, ja sisältää ideoita, mitä opiskelija voi itse tehdä oman opiskelukykynsä ja hyvinvointinsa tukemiseksi etäopiskellessa.


  In English

  The study ability of a student is comparable to work ability of a worker.  The study ability model (Kunttu, 2005) divides study ability into student's own resources, study skills and motivation, teaching and study environment. All of these areas together affect on student's ability to progress in studies efficiently. Student can affect, modify and develop futher some of these areas for example via practicing better techniques to study. However, some areas cannot be affectecd directly: For example student can influence teaching practices mainly indirectely via giving feedback. The following picture is based on the study ability model and research. The picture includes ideas how students can support their wellbeing while studying remotely.

  Supporting your study ability in learning remotely: Four elements to successful remote studying   Linkkejä (in English below):


  https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Opiskelutaidot

  https://www.oulu.fi/opiskelijalle/opiskelutekniikat

  https://www.ninalyytinen.fi/psykopodiaa/itsensa-johtaminen-koronakriisissa


  Links:

  https://into.aalto.fi/display/enopisk/Study+skills

  https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/remote


 • Aallon opinto- ja uraohjauspsykologien palvelut esittäytyvät // Aalto study and career councelling psychologists services:

     


  Online support:

  Study and career counselling psychologists' Zoom-service on Mondays

  Crises help line

  On following page you can find sources of information and support in different kinds of situations in life outside Aalto: Where to find help?


  Practical information:

  Aalto University's information on Covid-19 situation for students

  How corona affects student benefits (kela.fi)

  Practices and information on how to maintain your wellbeing:

  Information on different themes and support for students in the page of Nyyti ry

  Self-Compassion Guided Meditations and Exercises

  Coping with coronavirus: Dealing with daily stress, anxiety and range of other emotions- podcasts and videos of Harvard Health Publishing


  Tukea netissä/puhelimitse/chatin kautta:

  Aallon psykologien Starting Point of Wellbeing -päivystys Aallon opiskelijoille

  Mielenterveystalosta ammattilaisten tekemiä omahoito-ohjelmia, mm. ahdistukseen ja tietoisuustaitojen harjoitteluun, löytyy myös erillinen kokonaisuus koronahuoleen

  Kriisipuhelin

  Tukea Tukinet-chatin kautta: 

  Mielenterveyden keskusliiton verkko- ja puhelinpalvelut


  Artikkeleita ja haastatteluja psyykkisestä hyvinvoinnista poikkeustilanteessa (avaa linkki klikkaamalla otsikkoa):

  Mieli ry:n artikkeli: Koronaviruksen aiheuttamaa huolta voi lievittää

  HUS Psykiatrian asiantuntijat vastaavat, miten suhtautua koronaviruksen aiheuttamiin huoliin

  Psyykkinen selviytyminen eristyksissä (mikä voi helpottaa oloa, jos sairastut tai joudut karanteeniin)


  Käytännön asiat opiskelijan arjessa koronatilanteen aikana

  Kelan ohjeistukset: https://www.kela.fi/korona (löytyy tietoa koronan vaikutuksista opintotukeen yms)

  Aallon korona-sivut opiskelijoille


  Harjoituksia ja tietoa hyvinvoinnin ylläpitämiseen

  Tietoisuustaito- ja rentoutusharjoituksia Oivamieli.fi-sivulla 

  Useista teemoista tietoa ja tukea opiskelijalle Nyyti ry:n sivuilla  Miksi on hyvä pysähtyä pohtimaan, mikä on itselle tärkeää, ja onko menossa omia arvojaan kohti? Aallon psykologi kertoo teemasta alla olevalla videolla // This video, about values and actions based on those values, is only in Finnish at the moment, sorry! • You may want to watch this great video from Utrecht University:

   

  https://megaphone.link/CAD5940046712

  In the following video our study psychologist Hannu talks about engagement in studies. Engagement or feeling of belonging is important for fluency of studies and is connected to our social relationships at university.

       Linkkejä (in English below):


  Psyykkinen selviytyminen eristyksissä (mikä voi helpottaa oloa, jos sairastut tai joudut karanteeniin)

  https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/yksinaisyys/
  Kohtaa yksinäisyys | HelsinkiMissio
  Kaikki samassa veneessä? | HelsinkiMissio

  Links:
  https://www.happinesslab.fm/coronavirus-bonus-episodes/beat-your-isolation-loneliness


 • Tulevaisuus on aina ollut epävarma – ennen kaikkea siksi, ettemme voi mitenkään ennakoida kaikkea – mutta monille opiskelijoille pandemian seuraukset ovat luoneet entistä suuremman epävarmuuden tunteen erityisesti pohditatessa omaa tulevaisuutta suhteessa maailmantilan aiheuttamiin haasteisiin. Epävarmuutta voi lisätä myös huoli siitä, että pandemia ei välttämättä jää ainutkertaiseksi mullistuksen aiheuttajaksi, ja yksittäisen ihmisen mahdollisuudet vaikuttaa ovat rajalliset. Miten siis oppia elämään epävarmuuden kanssa ja kohdentamaan oma toiminta siihen, mikä on merkityksellistä?

  The future has always been uncertain - above all because we can in no way predict and prepare for everything - but for many students the consequences of a pandemic have created even greater sense of uncertainty, especially when considering own future in relation to the challenges posed by state of the world. Uncertainty may also be awaken by concerns that the pandemic might not be a only and unique cause of upheaval, and the individual’s ability to make a difference might be limited. So how do you learn to live with uncertainty and focus your actions on what is relevant and meaningful?

   

  What is psychological inflexibility?

  Does the following picture sound familiar - at least in some area of your life, or in some point in your past? If so, you have proven to be a human being! We all have some psychological inflexibility in us, and it might make it sometimes harder to deal with uncertainty, as well. So, what is it?


  Even though we all have these inflexiblities in our lifes, it might cause as more harm in the longer run if our only way to deal with difficulties is through that cycle of inflexibility. So what does its opposite, psychological flexibility, mean, then? What kind of tools does it offer for dealing with uncertainty?