Topic outline

 • Tietoa ja tukea saatavilla / Information and support available

  Tervetuloa // Welcome


  Arki jatkuu hybridi-mallissa

  Tämä sivusto on suunnattu kaikille teille Aallon opiskelijoille. Aallon psykologit ovat koonneet tietoa, materiaalivinkkejä ja lähteitä liittyen arjen ja opiskeluiden haasteisiin tässä Covid19- viruksen muokkaamassa maailmassa.

  Etäopetus ja elämän painottuminen kotiin on aiheuttanut tilanteen, jossa tärkeäksi sopeutumiskeinoksi on noussut arkirutiinien muokkaaminen tilanteen vaatimalla tavalla.

  • Säännöllinen arki ja elämänrytmi auttavat pysymään toimintakykyisenä ja aikaansaavana.
  • Riittävä uni, säännöllinen ruokailu ja ulkoilu mahdollisuuksien mukaan ylläpitävät parempaa mielialaa. 
  • Itsenäisesti tehtävä opiskelua varten kannattaa tehdä päivittäinen ja viikoittainen suunnitelma. Kotia täytyy ehkä säännöllisesti järjestää niin, että sinulla on tilaa opiskelulle.  
  • Lepo ja virkistysaika kannattaa selkeästi erottaa opiskeluun käytetystä ajasta.
  • Pohdi, mitkä asiat tuottavat sinulle iloa tai ovat joskus aiemmin tuottaneet iloa. Sinulla saattaa olla taitoja ja osaamista, joka on jäänyt muiden kiireiden jalkoihin. Korona-ajan alussa saatoit ajatella, että nyt sinulla voi jää aikaa myös sellaisten asioiden kokeilemiseen, jota olet aina halunnut tehdä. Monille ei kuitenkaan käynyt näin, ja nyt voi olla tunne, että aika on koko ajan kortilla. Muista armollisuus itseäsi kohtaan! Tee viivästyneiden velvollisuuksien lisäksi myös ”Nalle Puh” lista: mitä asioita tekisit kaikkein mieluiten.
  • Jos olet tottunut urheilemaan paljon, elimistö kaipaa liikuntaa. Pyöräily, lenkkeily sekä kotona tehtävät treeniohjelmat voivat auttaa. Kävely lähimaastossa tai merenrantojen lenkkipoluilla lisää voimavaroja.  
  • Pidä yllä yhteyksiä läheisiin ihmisiin, joihin sinulla on hyvät ja luottamukselliset välit. Puhelinsoitto ja videopuhelut ovat hyviä vaihtoehtoja pelkälle viestittelylle.

  Välillä epävarmuuden ja ahdistuneisuuden kanssa voi tuntua hankalalta tulla toimeen. Jos sinulla on läheisiä ihmisiä, kenen kanssa voit näistä jutella, kannattaa avautua. Voimme kaikki auttaa toisiamme myös kuuntelemalla ja ottamalla yhteyksiä henkilöihin, jotka ovat ehkä yksinäisiä.

  Kauhukuvat ja huhut sekä liian intensiivinen koronakeskustelujen seuraaminen saattoivat lisätä ahdistusta keväällä 2020. Olemme ehkä nyt jo oppineet paremmin säätelemään uutistulvaa, mutta jos huomaat uutisten vaikuttavan sinuun vahvasti, ota niistä taukoa. Liiallisessa uutistulvassa kehomme alkaa virittyä taisteluun, jota on vaikea käydä. Tästä syystä on hyvä mahdollisuuksien mukaan antaa kehon rauhoittua ja seurata rajatusti luotettavia tietolähteitä, muutaman kerran päivässä. Kannattaa huomioida, että useimmille päihteet vahvistavat ahdistuneisuutta ja niiden käyttö voi vaikeuttaa arkirutiinien ja päivärytmin ylläpitämistä.  In English:

  This page is made by Aalto psychologists and it consists of information, materials and useful links to help you to cope with online-studying and daily life in these circumstances. 

  Covid19-virus created an exceptional situation for all of us. Remote studying and limiting hobbies challenge us to refrain our everyday routines accordingly.

  • Regular everyday patterns and maintaining the rhythm of life help us to stay focused and getting things done.
  • Sufficient sleep, meals at regular intervals and going outdoors whenever possible help to sustain a better mood.
  • It is worth making a daily and weekly plan for the independent study. You may need to organize your home regularly to create a space for studying.
  • Rest and recreation should be clearly distinguished from the time spent studying.
  • Ponder what things will bring you joy or have ever produced joy in the past. You may have skills and competences that have remained in the feet of other rush. During the spring 2020 you might have thought that you can now also have time to things you've always wanted to do. For many us, it didn't turn out that way in the end, so be merciful towards yourself! If there is now a long list of undone responsibilities, try to make also a "Winnie the Pooh" list: What things would you do most preferably.
  • If you are accustomed to do a lot of sports, your body needs workout. Cycling, jogging and home workout programs can help. Walking outdoors in the nearby terrain or on the trails of the seashore increases your personal resources.
  • Keep in contact with nearby people you have good and confidential relationships. Phone and video calls are good options for only text messaging.

  It may seem difficult to get along with uncertainty and anxiety. If you have close people with whom you can chat, consider sharing your feelings. We can all help each other also by listening and contacting individuals who are perhaps lonely.

  Worst scenarios, rumors and too intensive monitoring of the corona conversations increased anxiety during spring 2020. Now we have learnt to regulate news-streams better, but if you notice that news do affect you too much, take break from them. Our body begins to tune into a battle that is not actualizing in real life. For this reason, it is good to help the body to calm down and keep track of reliable sources of information, only a few times a day. It is worth noting that alcohol might strengthen anxiety and regular use can make it difficult to maintain everyday routine and day rhythm.

   //

  Ks. myös:

  Keskustelutukea: https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Starting+Point+of+Wellbeing

  Tietoa koronatilanteesta: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/tietoa-koronaviruksesta

  See also:

  Counselling and support: https://into.aalto.fi/display/enopisk/Starting+Point+of+Wellbeing

  Also, on following page you can find sources of information and support in different kinds of situations in life outside Aalto: Where to find help?

  Information about the corona-situation: https://www.aalto.fi/en/aalto-university/information-on-coronavirus