Topic outline

 • Kurssi ei ole tällä hetkellä aktiivinen, mutta kaikki opetusmateriaalit ovat avoinna.
  The course is not active but all the material is accessible.  IN FINNISH, English below
  Kurssi opiskellaan itsenäisesti käyttäen verkko-oppimateriaalia. Sisältöihin tutustutaan verkkoluennoilla ja tehden harjoitustehtäviä. Harjoitustehtävissä avustaa opettajan demo-videot. Luennot, tehtävät ja demot julkaistaan viikoittain maanantaina kello 17 kurssin MyCourses-työtilassa. Suoritetut tehtävät ja niiden itsearviointi palautetaan viikottain opettajalle käyttäen verkkolomaketta. Tehtävät palautetaan sunnuntaina kello 19 mennessä.

  Kurssi on 6 opintopisteen laajuinen. Työmäärä on arvioitu: verkkoluennot ja demot 30h, itsenäinen työskentely 120h, itsearviointi 10h. Tämä tarkoittaa noin yhtä työpäivää viikossa, joiden lisäksi 2-3 lisäpäivää. Paras ajoitus kurssille on kaksi puolikasta päivää (iltaa) viikossa ja kaksi työpäivää kummallakin perioditauoilla.

  Lisätiedot tiloista ja ohjelmistoista löytyvät omista osioistaan. Osiot löytyvät vasemmalta hampurilaisvalikosta.

  Osiot päivitetään ennen kurssin alkua
  IN ENGLISH 

   

  The course is studied independently using the online material. The contents are learned by watching online lectures and doing assignments. There are demo videos provided to help you with the assignments. 

  The lectures, assignments and demos are published weekly (on Monday at 5pm) in the course MyCourses space. The completed assignments and their self-assessment are returned weekly (on Sunday at 7pm) by using an online form. 

  The course rewards you 6 credits. The workload is counted as follows: lectures and demos 30h, independent work 120h, self assessment 10h. For the 2 period (14weeks) course this adds up to a full working day per week and additional 2 to 3 working days. If you have courses on the period brakes, please take this into account.

  The information about working spaces and software can be found on its own section. The sections open from the hamburger menu on the left.

  The sections will be updated before the course starts