Topic outline

 • Välkommen på kurs!

  Summer scenery from Sweden

  Kursens mål:
  - Att lära sig att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska
  - Att bekanta sig med fenomen inom sin egen bransch och kunna berätta om dem på svenska.
  - Att lära sig ord och fraser inom sin egen bransch
  - Att bekanta sig med svenskspråkiga medier och svenskspråkig kultur

  Vid behov kan man också avlägga provet i det andra inhemska språket (svenska):
  ARTS: LCA-5701 och LCA-5702

  BIZ: ALCB-5801 och ALCB-5800 (dessutom får man vitsord för kursen ALCB-5800)
  TEKNIK: ALC-5001 och ALC-5002

  Kursens arbetsmängd är 81 timmar.
  Alla obligatoriska moduler är markerade med *. Dessutom får man gör så mycket extra som man vill och som ryms i 81 timmar.


  Viktiga länkar:
  Smart svenska
  Soft svenska
  Svenska för Aalto i 360 grader
  Svenskstudier för högskolestuderande


  Zoom.möten: https://aalto.zoom.us/j/68615983299
  må 25.5. kl. 14.00: Presentera dig själv + om argumentation + frågor och svar
  må 1.6. kl. 15.00: Muntlig presentation av valfritt slag + diskussion + frågor och svar
  må 8.6. kl. 15.00: Diskussion om videor, artiklar, poddar osv. + produktpresentation + frågor och svar
  må 15.6. kl. 15.00: Branschspecifik presentation + tips inför proven + frågor och svar


  Språkcafé tillsammans med andra grupper torsdagar kl. 18.00 (utan lärare). Kom och diskutera!

  Länk: https://aalto.zoom.us/j/69488759185