Topic outline

 • Välkommen på kurs!

  Summer scenery from Sweden

  Målet med kursen är att du ska:
  -  lära dig att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska
  -  bekanta dig med fenomen inom din egen bransch och kunna berätta om dem på svenska.
  -  lära dig ord och fraser inom din egen bransch
  -  bekanta dig med svenskspråkiga medier och svenskspråkig kultur


  Kursens arbetsmängd är 81 timmar.

  Du ska göra alla moduler som är markerade med* och utöver det kan du jobba med andra saker som intresserar dig och som ryms inom ramen för 81 timmar.

  När du avlägger det skriftliga och muntliga provet får du dessa kurskoder: ALCB-5801 (Skriftligt prov 0 sp), ALCB-5802 (Muntligt prov 0 sp) och ALCB-5800 3 p. Kursens vitsord baserar sig enbart på proven (50 % och 50 %).


  Viktiga länkar:
  Smart svenska
  Soft svenska
  Svenska för Aalto i 360 grader
  Svenskstudier för högskolestuderande


  Zoom-möten: https://aalto.zoom.us/j/69488759185

  Må 18.5. kl. 19.00 Presentera dig själv på svenska +  om argumentation + frågor och svar
  Må 25.5. kl. 19.00: Presentera ett företag eller en arbetsplats +  om uttal
  Må 1.6. kl. 19.00: Diskussion om artiklar, videor och poddar + andra diskussionsövningar
  Må 8.6. kl. 19.00: Branschspecifik presentation (övning inför muntliga provet)


  Språkcafé på torsdagar kl. 18.00. Kom och tala svenska! (utan lärare). Första träff 21.5.