Topic outline

 • Oppiminen ja opetus yliopistossa (5 op)


  TERVETULOA KURSSILLE!

  Olet aloittamassa Oppiminen ja opetus yliopistossa -kurssia, joka on yksi keskeinen ydinkurssi Aalto-yliopiston pedagoginen koulutus (25 op) kokonaisuudesta. 

  MyCourses -ympäristö on tarkoitettu yhteiseen tiedon rakentamiseen ja vuorovaikutuksen tueksi. Se on paikka myös tiedon jakamiseen.  Oppimistehtävien palautuslaatikot ja yhteinen keskustelufoorumi löytyvät täältä. Jaamme tätä kautta mahdollisia tiedotteita ja jokainen on tervetullut virittämään keskustelua oppimiseen ja opetukseen liittyvistä aiheista.
  KURSSIN AIKATAULU JA LÄHIPÄIVIEN TEEMAT

  Tiistai 15.9.2020 klo 9:00-14:00, Yliopistopedagogiikka ja oppimisteoriat, toteutetaan etänä Zoomin välityksellä!
  Tiistai 22.9.2020
  klo 9:00-14:00 (aikataulu vahvistuu piakkoin),  Käyttöteoria, opettaminen ja oppiminen eri aloilla, toteutetaan etänä Zoomin välityksellä!
  Tiistai 20.10.2020 klo 9:00-14:00, Opetuksen laatu , toteutetaan etänä Zoomin välityksellä!
  Tiistai 17.11.2020 klo 9:00-14:00, Reflektio, asiantuntijuus ja kehittyminen, toteutetaan etänä Zoomin välityksellä!


  OSAAMISTAVOITTEET

  Kurssin jälkeen:

  • osaat tunnistaa, määritellä ja arvioida omaan opetustyöhön ja omiin opetuksellisiin ratkaisuihin vaikuttavia tekijöitä,
  • osaat tunnistaa erilaisia oppimisteorioita ja tulet tietoiseksi oppimisteorioiden vaikutuksista opetukseen
  • olet muodostanut oman lähestymistapasi opetukseen / opetusfilosofiasi ja sinulla on työkaluja kehittää opetustasi ja opettajuuttasi jatkossa.
  • tiedostat opetuksen laatuun vaikuttavia tekijöitä
  • osaat hahmottaa omaa opetusta osana suurempaa kokonaisuutta ja osaa visioida oman opetusalan tulevaisuuden näkymiä.

  KURSSIN OHJAAJAT