Topic outline

 • Tehtävä on kolmiosainen:

  1. Pohtiva kirjoitelma omasta oppimisnäkemyksestä ja polusta opettajaksi (ohjeet alla), DL 14.9.2020 mennessä alla olevaan palautuslaatikkoon Ennakkotehtävän palautus.
  2. Lukutehtävä 1: Nevgi, A. & Lindblom-Ylänne, S. (2009) ”Oppimisen teoriat”, teoksessa S. Lindblom-Ylänne & A. Nevgi (toim.) Yliopisto-opettajan käsikirja, s. 194-236. Lue teksti niin, että ymmärrät pääasiat.
  3. Esittele itsesi alla olevalla ”Kurssilaisten ja ohjaajien esittelyt” -keskustelualueella. Kerro myös, mikä mielestäsi on tärkeää oppimisessa. Tutustu muihin osallistujiin ja kommentoi ainakin kahta esittelyä, suosi sellaisia esittelyitä, joissa on vähemmän kommentteja.

   

  Pohtivan kirjoitelman (ennakkotehtävän) ohjeet

  1. Oma oppimisnäkemykseni ja polkuni opettajaksi

  Voit ennen tehtävän tekemistä tutustua UNIPS-materiaaliin: Becoming a teacher. 

  Pohdi ja kirjoita noin 1-2 sivun mittainen kuvaus (essee-tyyppinen) omasta oppimisnäkemyksestäsi ja polustasi opettajaksi. Voit käyttää apuna esimerkiksi alla olevia kysymyksiä:


  • Mielestäni oppiminen on...
  • Mielestäni hyvä opetus on...
  • Mielestäni hyvä opettaja on...
  • Oma opetukseni on...
  • Olen kiinnostunut opettamisesta, koska...
  • Miten näkemykseni oppimisesta ja opetuksesta on muuttunut vuosien varrella?
  • Omaan oppimisnäkemykseeni on vaikuttanut …
  • Miten minusta tuli opettaja?
  • Miten ja missä asioissa olen opettajana onnistunut? Miten se näkyy toiminnassani?
  • Millaiset kokemukset tai asiat ovat antaneet valmiuksia opettajana toimimiseen?
  • Opettajana haluan kehittyä...

  Palauta valmis kirjoituksesi viimeistään 14.9.2020 alla olevaan ennakkotehtävän palautuslaatikkoon.

  Valmistaudu pitämään kirjoituksesi käsillä ensimmäisen etäpäivän sessiossa, jolloin keskustelet siitä ryhmässä.

  • Assignment icon
  • Forum icon

   Esittele itsesi lyhyesti: kuka olet ja mitä teet Aallossa esim. koulu, laitos, kurssit, ohjaus, tutkimus? Mikä on mielestäsi tärkeää oppimisessa ja opettamisessa?  Mikä niissä mietityttää sinua?

   Kommentoi lisäksi kahden muun esittäytymistä. Mieluiten sellaisia, joiden esittäytymisissä ei ole vielä kahta kommenttia.