Översikt

  • Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) tarkoitetaan niiden käytäntöjen kokonaisuutta, jotka mahdollistavat erilaisissa tilanteissa hankitun osaamisen huomioimisen osaksi yliopistopedagogiikan opintojasi.

    Alla olevista linkeistä löydät tarkemmat ohjeet ja lomakkeen. Ohjausta ja tukea AHOT:iin antavat Maire (etunimi.sukunimi (at)aalto.fi) tai Miia (etunimi.sukunimi (at)aalto.fi).