Översikt

 • Tältä MyCourses -sivustolta löydät ryhmän neljän tapaamisen materiaalit ja itsenäisesti hyödynnettävät lisämateriaalit.


  Jos olet ilmoittautunut ryhmään, sinut lisätään automaattisesti tälle alustalle opiskelijaksi viimeistään ennen ensimmäistä tapaamista.
  
  Kuva
  
  Muistin virkistykseksi tässä vielä ryhmän kuvaus ja aikataulut:


  Apua opiskelun ajanhallintaan –ryhmä SYKSY 2021


  > Onko vaikea luoda rytmiä ja rutiinia arkeen ja opiskeluun?

  > Tuntuuko siltä, että raja opintojen ja vapaa-ajan välillä on häilyvä?

  > Jäävätkö tehtävät roikkumaan kun ei ole ketään vahtimassa tuleeko tehtyä?

  > Huomaatko ajattelevasi, että aika ei tunnu riittävän kaiken tekemiseen?

  > Venyykö to do –lista usein hallitsemattoman pitkäksi?


  Jos vastasit yhteenkin edellisistä kysymyksistä kyllä, meillä on sinulle apu! Aallon opintopsykologit järjestävät ajanhallintaryhmän (Zoomia ja MyCourses-alustaa hyödyntäen), jonka aikana perehdymme juuri näihin kysymyksiin ja etsimme ratkaisuja opiskelun haasteisiin.


  Mitä? Ajanhallinnan ryhmässä tarkastellaan omaa ajankäyttöä osana itsensä johtamisen taitoja, opetellaan ajankäytön suunnittelua ja aikataulussa pysymistä. Lisäksi harjoitellaan yleisimpien ajankäytön haasteiden selättämistä. Ryhmään osallistumisesta ei saa opintopisteitä.

  Miksi? Ajanhallinta on yksi tärkeimmistä työelämätaidoista – sen harjoittelu on olennainen osa korkeakouluopintoja. Kun ajanhallinta toimii, arki on sujuvampaa, stressitasot laskevat ja löydät aikaa asioille, jotka ovat sinulle kaikista tärkeimpiä. 

  Kesto? Ryhmään sisältyy neljä tapaamista Zoom-alustalla ja sen kesto on yhteensä neljä viikkoa. Tapaamiset ovat pe 1.10., pe 8.10, pe 15.10 ja  pe 22.10. klo 13.00-15.00. Ryhmätapaamisten välillä työskennellään MyCourses-alustalla.

  Kuka ohjaa? Ryhmän ohjaavat Aallon psykologit Sanni Saarimäki ja Henna Niiva.

  Ilmoittautuminen? Webropolin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/FE3AFF6A2F234CD2 (Ilmoittautumisen yhteydessä on muutamia ennakkokysymyksiä, joihin vastaaminen vie noin. 10 min). Ilmoittaudu viimeistään ke 29.9.2021 klo 16.00 mennessä.

  Ryhmään otetaan max. 12 Aallon opiskelijaa.


  • forum icon
   Ajankohtaista Forum
   Tillgänglig om någon av:
   • You are a(n) Lärare
   • You are a(n) Studerande

   Täältä foorumilta löytyvät ajankohtaiset ilmoitukset

 • Tästä osiosta löydät ensimmäisen yhteisen tapaamisen materiaalit.

  Ensimmäisessä tapaamisessa pohdimme mm. miksi ajanhallinta on tärkeää ja katsoimme tämän videon:


  On siis keskeistä pohtia asioita, jotka ovat meille kaikista tärkeimpiä ja joihin tahdomme käyttää aikaamme. Aikatauluttamalla omaa tekemistämme voimme paremmin pitää huolta, että aikamme riittää meille tärkeisiin asioihin. Sama asia on tuotu esiin hieman eri tavalla myös tässä videossa:


  Joskus voi tuntua, ettei aika mitenkään riitä kaikkeen tehtävään, minkä vuoksi priorisointi on yksi keskeisimmistä ajanhallintataidoista. Priorisointia harjoittelimme jo ensimmäisessä tapaamisessa ABC-tehtävän avulla. Tehtävän ohjeistuksen löydät alta, jotta voit palata ohjeisiin ja käyttää tehtävää myös jatkossa aikatauluttamisen apuvälineenä.


  KOTITEHTÄVÄ:

  Ensimmäisellä viikolla tehtävänäsi on tehdä viikkosuunnitelma loppuun ja pyrkiä toteuttamaan ensimmäisellä tapaamisella tekemääsi suunnitelmaa sekä tarkkailla, miten suunnitelman toteuttaminen etenee.

  Omien ajanhallintataitojen kehittämisessä on tärkeää arvioida, miten hyvin pysyy suunnitelmissaan ja millaiset esteet tulevat suunnitelmien toteutumisen eteen. Näin voimme tulla paremmin tietoisiksi omista kehityskohdistamme ja päivittää jatkossa suunnitelmia toteutettavampaan suuntaan. Tee viikkosuunnitelma loppuun ja pyri toteuttamaan sitä parhaasi mukaan viikon aikana.

  Tämän viikon toisena tehtävänä on kirjoittaa itsellesi ylös mihin todellisuudessa käytit aikaa ja kuinka paljon aikaa kului opiskeluun.

  Voit arvioida oman suunnitelman toteutumista viikon lopussa (keskustelemme näistä ensi tapaamisella yhdessä):

  • Miten suunnitelma toteutui?
  • Mikä onnistui?
  • Millaisia esteitä suunnitelman toteutumiselle ilmeni?
  • Miten tyypillinen viikkosi oli? Jos viikkosi ei ollut tavallinen (esim. tuli suuria yllätyksiä, joihin et voinut varautua), miten poikkeuksellisuus vaikutti suunnitelmasi toteutumiseen?

 • Tämän viikon teemana toimii omaan ajankäyttöön liittyvien haasteiden tunnistaminen. Etäopiskelussa voivat painottua hieman erilaiset haasteet kuin muutoin opiskelessa tai itselle tutut haasteet voivat korostua. 

  Tapaamisen aikana käymme läpi haasteita, joita suunnitelmissa ja niiden toteuttamisessa on ilmennyt. Lisäksi pohdimme, miltä erilaiset ajankäytön haasteet näyttävät konkreettisesti omassa elämässä ja miten niitä olisi mahdollista käsitellä sekä huomioida jo suunnitelmien tekemisessä. 

  Käsittelemämme haasteet olivat: 
  • palautumisen huomiointi ajanhallinnassa
  • prokrastinaatio
  • aikavarkaat
  • priorisoinnin haasteet

  Tämän viikon MyCourses-alustalta löydät vielä erilliset tietopaketit jokaisesta haasteesta erikseen. Tutustu ainakin kahteen allaolevista lisämateriaaleista sen mukaan, mitkä tuntuvat itselle ajankohtaisimmalta!

  Tälläkin viikolla kotitehtävän on viikkosuunnitelman tekeminen samoilla ohjeilla kuin viime viikolla. Voisitko ottaa alkavan viikon viikkosuunnitelmassa jollakin tavalla oman ajanhallinnan sudenkuoppasi huomioon, esimerkiksi tekemällä suunnitelmasta väljemmän tai konkreettisemman?

  Tästä löydät ajanhallinnan sudenkuopista tehdyt Flinga-kuvat:


 • Tällä viikolla keskitymme miettimään, millaiset keinot voisivat auttaa ajanhallinnan sudenkuoppien selättämisessä. Kartoitamme yhdessä keinoja, joita ryhmäläiset ovat todenneet toimiviksi omalla kohdallaan ja jaamme parhaat vinkkimme. 


  Lisäksi keskitymme oikeanlaisten tavoitteiden asettamiseen, koska parhaimmillaan tavoitteet tukevat aikaansaamistamme, motivaatiotamme ja hyvinvointiamme. Usein aikaansaamiseen haasteet liittyvät esimerkiksi liian epäselviin, suuriin, huonosti määriteltyihin tavoitteisiin.

  Tavoitteet aikataulujen tukena: 

  Usein aikatauluttamista helpottaa tavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden tärkeyttä voi hahmottaa seuraavan vertauskuvan avulla: jos hyppäät taksin kyytiin, muttet osaa sanoa minne tahdot kuskin vievän sinut, et todennäköisesti pääse mihinkään tai vaihtoehtoisesti kuski päätyy ajelemaan päämäärättömästi ympäri kaupunkia. Jos taas osaat sanoa minne tahdot mennä, pääset todennäköisemmin paikalle. Sama pätee aikatauluihin: jos tiedät, mikä on tavoitteesi esimerkiksi viikon ajankäytön suhteen, etenet todennäköisemmin. Kun tiedät päiväsi/viikkosi tärkeimmän tavoitteen, on sinun helpompi tarttua toimeen ja hahmottaa siihen vaadittavat askeleet.

  Aina pelkkä tavoitteen asettaminen ei kuitenkaan riitä. Tavoitteen tulisi lisäksi olla tarpeeksi selkeä, mitattava ja aikaan sidottu. Esimerkiksi tavoite "Opiskelen paljon" ei ole selkeä, mitattava eikä aikaan sidottu. Se ei aktivoi toimintaan, ja askeleet sen saavuttamiseksi ovat epäselvät: mitä tarkoittaa "opiskelu"? Lukemista, tehtävien tekoa vai esseen kirjoittamista? Entä mikä on "paljon"?

  Parempi tavoite voisi olla esimerkiksi: "Luen puolet tenttikirjasta seuraavan kahden viikon aikana". Tämä tavoite on selkeämpi, mitattava (tiedät milloin olet lukenut puolet kirjasta) sekä aikaan sidottu. Tämä tavoite on myös helpompi purkaa osatavoitteisiin, esimerkiksi: "Tämän viikon tiistaina aamupäivällä luen tenttikirjasta kappaleen 2". 

  Lisätietoa tavoitteiden asettamisesta saat seuraavasta videosta: 

  Videolla sinulle esiteltiin SMART goal-malli tukemaan saavutettavien tavoitteiden asettamista. Tapani Riekki ja kollegansa Filosofian Akatemiasta ovat esittäneet tähän malliin muutamaa muokkausta tai pidennystä ja ottaneet huomioon, kuinka tavoitteet voivat olla hieman erilaisia riippuen niiden kestosta. He ovat kehittäneet SMARTEST goal- mallin:

  Specific, tarkka ja konkreettinen

  Measurable, mitattavissa oleva

  Attainable, saavutettavissa oleva, realistinen

  Reflection, reflektointi ja palaute

  Time-bound, kestoltaan rajallinen

  Enthusiastic, innostava ja haastava

  Significant, merkityksellinen

  Transparent, läpinäkyvä ja jaettu

  Tähän malliin on lisätty mm. reflection, joka viittaa siihen, että tavoitteen saavuttamisen kannalta on hyvin tärkeää, että edistyminen ja aikaansaaminen tulee näkyväksi. Lisäksi malliin on lisätty kohta, jossa kannustetaan jakamaan omat tavoitteet muiden kanssa. Tämä lisää todennäköisyyttä päästä omiin tavoitteisiin. 

  Extra-tehtävä (joka on siis täysin vapaaehtoinen) arvoista, tavoitteista ja teoista, löytyy tästä.

  Viikon kotitehtävänä toimii tässä kolmannessa tapaamisessa itsellesi asettamasi tehtävä. Tehtävänäsi on siis tulevan viikon ajan kokeilla jotakin konkreettista keinoa, joka edesauttaa sinulle yleisimmän ajanhallintahaasteen käsittelyn harjoittelua!


  Tähän tulevat Flingat ajanhallinnan sudenkuopista tapaamisen jälkeen.

 • Tämän viikon teemana oli omien ajanhallintataitojen arviointi, sekä yhteenveto ryhmän sisällöistä. Oppimisen kannalta on tärkeää, että pysähtyy tasaisin väliajoin pohtimaan asioita, jotka jo sujuvat ja asioita, joita puolestaan vielä täytyy harjoitella. Näin pysyt kärryillä tämänhetkisestä tasostasi ja huomaat myös ajoissa, jos jokin taito alkaa ruostua tai tapoja on muutettava. Ajanhallinta on taito, jonka kehittäminen vaatii aktiivista harjoittelua ja ylläpitoa! :)

  Tästä löydät kurssikerran tehtävälomakkeen, "Minä ajanhallitsijana".

  Ylläpitoa tukeaksemme pohdimme tapaamisessa tapoja, joilla voi tukea omien ajanhallintataitojen ylläpitoa ja kehittämistä. Tällaisia tapoja ovat muun muassa:

  Tapaamisessa kootut ajanhallintaa ylläpitävät tavat

  Teidän esiin nostamianne keinoja:

  - Aikatauluta ja pyri edes pitämään siitä kiinni
  - Viikkosuunnitelman tekeminen osaksi rutiineja esim. aina su-illalla tai ma-aamuna
  - Uusien rutiinien muodostaminen
  - Säännönmukaisuus/rutiinit
  - Hyvien toimintamallien muuttaminen tavaksi (itsestäänselvyydeksi, jota ei vain mieti)
  - Listan tekeminen pakollisista asioista
  - Tehtävien jakaminen pieniin osiin
  - Onnistumisten muistaminen ja positiivinen palaute itselle
  - Oman hyvinvoinnin huomioiminen: riittävä uni ja liikunta
  - Pomodoron jatkaminen
  - Aikataulutettu reflektio.
  - Suunnitelman pikainen (10 min reflektio, 10 min toteutus) päivittäminen sekä aamulla, ennen töitä että töiden päätteeksi.
  -  Yritä päästä kiinni säännölliseen toimintaan

  Ajanhallintataitojen vahvistamiseksi on myös tärkeää kerrata kurssilla läpikäydyt materiaalit. Suosittelemme siis palaamaan vielä kerran edellisten viikkojen teemoihin ja silmäilemään ne läpi!

  Alle on listattu myös lisämateriaalia ajanhallintaan ja läheltä liippaaviin teemoihin liittyen. Voit halutessasi kurkata myös niitä. Muussa tapauksessa kiitämme kurssista ja toivotamme mukavaa kevään jatkoa ja antoisia hetkiä ajanhallinnan treenaamisen parissa! 

  Ajanhallintataitojen kehittämistä voi jatkaa myös lukemalla kirjoja aiheesta. Hyviä kirjoja ovat muun muassa:

  Lisäksi Aallon opintopsykologien luomat verkkokurssit voivat olla hyödyllisiä: