Topic outline

 • Tästä osiosta löydät ensimmäisen yhteisen tapaamisen materiaalit.

  Ensimmäisessä tapaamisessa pohdimme mm. miksi ajanhallinta on tärkeää ja katsoimme tämän videon:


  On siis keskeistä pohtia asioita, jotka ovat meille kaikista tärkeimpiä ja joihin tahdomme käyttää aikaamme. Aikatauluttamalla omaa tekemistämme voimme paremmin pitää huolta, että aikamme riittää meille tärkeisiin asioihin. Sama asia on tuotu esiin hieman eri tavalla myös tässä videossa:


  Joskus voi tuntua, ettei aika mitenkään riitä kaikkeen tehtävään, minkä vuoksi priorisointi on yksi keskeisimmistä ajanhallintataidoista. Priorisointia harjoittelimme jo ensimmäisessä tapaamisessa ABC-tehtävän avulla. Tehtävän ohjeistuksen löydät alta, jotta voit palata ohjeisiin ja käyttää tehtävää myös jatkossa aikatauluttamisen apuvälineenä.


  KOTITEHTÄVÄ:

  Ensimmäisellä viikolla tehtävänäsi on tehdä viikkosuunnitelma loppuun ja pyrkiä toteuttamaan ensimmäisellä tapaamisella tekemääsi suunnitelmaa sekä tarkkailla, miten suunnitelman toteuttaminen etenee.

  Omien ajanhallintataitojen kehittämisessä on tärkeää arvioida, miten hyvin pysyy suunnitelmissaan ja millaiset esteet tulevat suunnitelmien toteutumisen eteen. Näin voimme tulla paremmin tietoisiksi omista kehityskohdistamme ja päivittää jatkossa suunnitelmia toteutettavampaan suuntaan. Tee viikkosuunnitelma loppuun ja pyri toteuttamaan sitä parhaasi mukaan viikon aikana.

  Tämän viikon toisena tehtävänä on kirjoittaa itsellesi ylös mihin todellisuudessa käytit aikaa ja kuinka paljon aikaa kului opiskeluun.

  Voit arvioida oman suunnitelman toteutumista viikon lopussa (keskustelemme näistä ensi tapaamisella yhdessä):

  • Miten suunnitelma toteutui?
  • Mikä onnistui?
  • Millaisia esteitä suunnitelman toteutumiselle ilmeni?
  • Miten tyypillinen viikkosi oli? Jos viikkosi ei ollut tavallinen (esim. tuli suuria yllätyksiä, joihin et voinut varautua), miten poikkeuksellisuus vaikutti suunnitelmasi toteutumiseen?
  • Ohjeet löydät tästä linkistä,. Tarvitset kynän ja post-it-lappuja (tai revittävää suttupaperia)!

  • Miten luoda hyvä ja toimiva viikkosuunnitelma? Täältä löytyy apua ja tukea siihen. Aloitimme suunnitelman tekemisen ensimmäisellä tapaamisella. Tee tämä suunnitelma huolella loppuun ja seuraa sen toteutumista.

  • page icon
   Toiveenne kurssille Page
   Not available unless any of:
   • You are a(n) Student
   • You are a(n) Teacher

   Täältä löydät ekalla kerralla esitetyn yhteenvedon teidän toiveistanne siitä, mitä pitäisi tapahtua kurssikertojen aikana, jotta olisitte tyytyväisiä osallistumiseenne. Nämä näkyvät vain tälle ryhmälle.