Topic outline

 • Välkommen på kurs!

  Summer scenery from Sweden

  Målet med kursen är att du ska:
  -  lära dig att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska
  -  bekanta dig med fenomen inom din egen bransch och kunna berätta om dem på svenska.
  -  lära dig ord och fraser inom din egen bransch
  -  bekanta dig med svenskspråkiga medier och svenskspråkig kultur


  Kursens arbetsmängd är 81 timmar.

  Du ska göra alla moduler som är markerade med* och utöver det kan du jobba med andra saker som intresserar dig och som ryms inom ramen för 81 timmar.

  När du avlägger det skriftliga och muntliga provet får du dessa kurskoder: ALCB-5801 (Skriftligt prov 0 sp), ALCB-5802 (Muntligt prov 0 sp) och ALCB-5800 3 p. Kursens vitsord baserar sig enbart på proven (50 % och 50 %).


  Viktiga länkar:
  Smart svenska
  Soft svenska
  Svenska för Aalto i 360 grader
  Svenskstudier för högskolestuderande


  Zoom-möten: https://aalto.zoom.us/j/69488759185

  Må 10.8. kl. 18.00 Presentera dig själv på svenska +  om argumentation + frågor och svar
  Må 17.8. kl. 18.00: Presentera ett företag eller en arbetsplats +  Svenska på stan + om uttal
  Må 24.8 kl. 18.00: Diskussion om artiklar, videor och poddar + grammatik
  Må 31.8. kl. 18.00: Produktpresentation + Hållbar utveckling

  Må 7.9. kl. 18.00: Branschspecifik presentation (övning inför muntliga provet)


  Kursprogrammet:

  Vecka 1: 10. - 16.8.:

  - Mål och plan

  - Presentera dig själv på svenska

  - Argumentera skriftligt


  Vecka 2: 17. - 23.8.

   - Svenska på stan

  - Uttal

  - Presentera ett företag eller en arbetsplats


  Vecka 3: 24. - 30.8.

  -  Skriv e-post

  - Diskussion om artiklar, videor och poddar

  - Grammatik

  - Termer i egen bransch

   

  Vecka 4: 31.8. - 6.9.

  - Hållbar utveckling

  - Produktpresentation

  - Skriv en text av valfritt slag


  Vecka 5: 7.9. - 11.9.

  - Branschspecifik presentation (kan fungera som presentation i det muntliga provet)

  - Muntligt prov - presentation + diskussion

  - Skriftligt prov