Topic outline

 • Tämä sivu on tarkoitettu Teknistieteellisen kandidaattiohjelman opiskelijoille, jotka ovat suunnitelleet kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin harjoittelua 1-10 op. Harjoittelu kirjataan rekisteriin kurssikoodeilla:

  • SCI.harj - kotimaan harjoittelu (Teknistieteellinen kandidaattiohjelma)
  • SCI.khar - kansainvälinen harjoittelu (Teknistieteellinen kandidaattiohjelma)

  DI-ohjelmien harjoitteluohjeet löydät MyCoursesista kurssikoodilla SCI.trai - Practical training.

  Harjoittelupaikan hankinnasta vastaa opiskelija itse, mutta apua saa Ura- ja rekrytointipalveluista. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla. Kattavin tieto ajankohtaisista harjoitteluasioista, harjoitteluohjelmista, harjoittelun apurahoista sekä avoimista harjoittelu- ja työpaikoista löytyy Aalto CareerWebin sivuilta sekä JobTeaser-portaalista.

  _________________________________________________________________________

  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­Tervetuloa palauttamaan harjoitteluhakemus!


  Harjoitteluhakemuksia voi jättää alla olevaan palautuskansioon koko lukuvuoden ajan ja niitä käsitellään noin kaksi kertaa kuukaudessa. Kesä-heinäkuun aikana saapuneet hakemukset käsitellään elokuussa. Jos hakemuksessa on puutteita tai ilmenee muuta tarkennettavaa, pääaineesi opintosihteeri ottaa sinuun yhteyttä.

  Kuinka harjoittelun opintopisteet lasketaan?

  • Kahden viikon kokopäiväinen harjoittelu vastaa yhtä opintopistettä.
  • Osa-aikaisessa harjoittelussa yhtä opintopistettä vastaa 80 tunnin harjoittelu.
  • Puolikkaita opintopisteitä ei myönnetä.

  Miten saan opintopisteet harjoittelusta?

  • Liitä lomakkeeseen harjoitteluraportti.
  • Liitä lomakkeeseen työnantajan allekirjoittama työtodistus.
   Työtodistuksesta pitää käydä ilmi työsuhteen kesto, onko kyseessä kokopäivä- vai osa-aikatyö sekä työtehtävät. Osa-aikatyön kohdalla viikko- tai kokonaistuntimäärän tulee selvitä työtodistuksesta.
  • Palauta hakemus liitteineen yhtenä pdf-tiedostona palautuskansioon.
  • Harjoittelu rekisteröidään opintorekisteriin kahden-neljän viikon kuluessa.

  Harjoitteluraportti

  Harjoitteluraportin tarkoituksena on kytkeä työkokemus osaksi opintojasi. Raportti saa olla vapaamuotoinen ja siinä voi pohtia esimerkiksi seuraavia asioita:

  • minkälaista osaamista työtehtävässä vaadittiin?
  • miten pystyit hyödyntämään opintojesi aikana hankkimiasi tietoja ja taitoja harjoittelussa?
  • mitä uutta osaamista harjoittelu tuotti?
  • millaisia kehittämiskohteita näet omassa osaamisessasi harjoittelukokemuksen perusteella (esim. subtanssiosaaminen, viestintätaidot, kielitaito, työelämätaidot)? Miten aiot paneutua näihin asioihin opintojesi aikana?
  • miten työharjoittelu linkittyy tulevaisuuden urasuunnitelmiisi (mihin suuntaan haluat ammatillisesti kehittyä, mitä haluat työurallasi saavuttaa, millaiset asiat ja tehtävät sinua kiinnostavat)?
  • Lisäksi raportti voi sisältää huomioita työyhteisön toimivuudesta ja töiden organisoinnista ja omasta työroolista. Raportissa voi kuvata omaan tehtävään liittyviä kehittämisehdotuksia, kuitenkin välttäen harjoittelupaikan arvostelua. Raportin sopiva pituus on 1-2 sivua (A4).
  • Kirjoita omaa tekstiä. Käytä edellä mainittuja kysymyksiä apuna. Älä kopioi kysymyksiä väliotsikoiksi.

  Muuta huomioitavaa

  • Tutkintoon hyväksyttävän harjoittelun tulee liittyä ohjelman opintoihin ja sen tulee olla suoritettu opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen.
  • Pääsääntöisesti omassa yliopistossa suoritettuja työtehtäviä, luottamustehtäviä ja opiskelijan omia projekteja ei hyväksilueta harjoitteluksi.
  • Erillisiä työjaksoja ei voi yhdistää, vaan jokainen työjakso käsitellään omana kokonaisuutenaan.
  • Jokaisesta harjoittelujaksosta on tehtävä oma hakemus.
  • Samasta työstä ei myönnetä sekä harjoittelun että kandidaatintyön opintopisteitä.
  • Teknistieteellisen kandidaattiohjelman harjoittelun hyväksyy oman pääaineesi vastuuprofessori.
  • Mikäli sisällytät tutkintoon kurssin JOIN-A0003 Yhteisössä vaikuttaminen (3 op), harjoittelua hyväksytään tutkintoon vain 7 op. Tämä koskee kaikkia 1.8.2020 jälkeen jätettyjä harjoitteluhakemuksia.

  Haluan opintopisteet harjoittelusta kevätlukukaudelle, kuinka toimin?

  Voit halutessasi hakea harjoittelun hyväksymistä kahdessa osassa. Pyydä väliaikainen työtodistus 31.7. mennessä tehdyistä tunneista/viikoista ja päivää harjoitteluhakemus sekä raportti 31.7. päivämäärälle. Jätä hakemus liitteineen MyCoursesiin 15.8. mennessä, niin hakemus ehditään käsitellä vielä elokuussa ja opintopisteet kirjata edelliselle lukukaudelle.

  Jos sinulla on kysyttävää, otathan yhteyttä opiskelijapalveluihin:

  Informaatioverkostot: Nina Ramberg, nina.ramberg@aalto.fi, 050 337 4914
  Teknillinen fysiikka ja matematiikka: Anna Lampivuo, anna.lampivuo@aalto.fi, +358 50 569 9264
  Tietotekniikka: Suvi Saviniemi, suvi.saviniemi@aalto.fi, 050 441 7560
  Tuotantotalous: Nina Ramberg, nina.ramberg@aalto.fi, 050 337 4914

  Käyntiosoite: Tietotekniikan talo, 1. kerros, Konemiehentie 2, 02150 Espoo
  Huoneet: B152–B162