Topic outline

 • Not available unless: You are a(n) Student

  A! Peda Intro -kurssi lähtee liikkeelle opetuksen peruskysymyksistä: Mitä on oppiminen ja mikä on opettajan rooli opiskelijan oppimisprosessissa. Kurssin aikana käsitellään erilaisia teemoja oppimiseen ja opetuksen järjestämiseen liittyen. Näitä ovat oppiminen yliopistossa, opetussuunnitelmatyö yliopistossa, vuorovaikutuksen rooli oppimisprosessissa, sekä osallistujien valitsemat vertaisryhmäkohtaiset teemat. Osallistujat havainnoivat työyhteisöään ja peilaavat teemoja omaan opetustyöhönsä.

  Kurssin käytyään osallistuja osaa:

  • havainnoida ympäristöään oppimisen näkökulmasta ja jäsentää oppimiseen vaikuttavia tekijöitä  
  • tunnistaa opetuksen suunnittelun vaiheita ja on harjoitellut opetuksen toteuttamista ohjatusti  
  • on laajentanut opettajaverkostojaan ja saanut valmiuksia toimia monitieteisen opettajaryhmän jäsenenä.  
  • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja käsittää oman roolinsa opettajana.


  Kurssin aikataulu

  Etäopetuspäivä 1: keskiviikko, 7.10.2020 klo 9.00-14.00 (Zoom)

  Etöopetuspäivä 2: keskiviikko, 21.10.2020 klo 12.00-15.30 (Zoom)

  Etäopetuspäivä 3: keskiviikko, 4.11.2020 klo 9.00-14.00 (Zoom)  Lähipäivä 4: keskiviikko, 18.11.2020 klo 12.00-16.00 opetusharjoittelu pienryhmissä, tilat ilmoitetaan myöhemmin

  Etäopetuspäivä 5: keskiviikko, 25.11.2020 klo 9.00-14.00 (Zoom)


  ZOOM-linkki etäopetussessioihin


  Kurssin aikajana  Opettajat: Riikka Evans (vastuuopettaja) ja Maire Syrjäkari

 • Not available unless: You are a(n) Student • Not available unless: You are a(n) Student
 • Ryhmäjaot:

  Ryhmä 1, U401B, fasilitaattori Sanna Hangelin.
  Ahonen Anssi
  Eloranta Tuomo
  Hilkamo Oona
  Ojala Teemu

  Ryhmä 2, M140 Majakka, fasilitaattori Emmi Ollila
  Fagerlund Petra
  Rytivaara Karita
  Savolainen Maija
  Voutilainen Marko

  Ryhmä 3, U262 KPMG, fasilitaattori Maire Syrjäkari
  Häikiö Päivi
  Lehtinen Teemu
  Salo Heidi
  Ziegler Denise
  Myllymäki Emma-Riikka

  Ryhmä 4, U119 Deloitte, fasilitaattori Samu Tikkanen
  Määttänen Teemu
  Pälviranta Harri
  Seittu Henriikka
  Vepsäläinen Jari

  Ryhmä 5, U523 Top Lounge, fasilitaattori Riikka Evans
  Mertsola Ilkka
  Nenonen Juha
  Sandström Emma
  Tuomela Camilla
 • Not available unless: You are a(n) Student

  Vertaisryhmätyöskentely:

  1. Keksikää ryhmälle nimi ja asettakaa ryhmän toiminnalle tavoite.

  2. Pohtikaa ja päättäkää yhdessä, miten saavutatte tavoitteenne.

  • Vähintään kaksi tapaamista kurssin aikana (kasvotusten tai verkossa), lähiopetuksen ulkopuolella.
  • Ryhmän yhteinen keskustelu ja toiminnan sekä tulosten dokumentointi tallennetaan ryhmän omaan tilaan MyCourses-ympäristössä.  

  3. Tehkää konkreettinen suunnitelma tapaamisille (päivämäärät) ja mitä teette (toimintatavat ja menetelmät). Voitte tarkentaa ja muuttaa kurssin aikana.

  4. Kirjoittakaa yhteenveto ja tulokset jokaisesta tapaamisestanne lyhyt kuvaus MyCoursesiin (oman rymänne alue), miten tavoitteen saavuttaminen on edennyt ja mitä olette tehneet/keskustelleet.

  5. Valmistautukaa pitämään koko ryhmälle aktivoiva opetustilanne (ei konferenssiesitys) aiheestanne 25.11.2020.

  Opetustilanne on 25 - 30 min ja lisäksi 5 - 10 min (yhteensä 35 min) yhteiseen keskusteluun sekä palautteeseen.

  Voitte perehtyä opetusmenetelmiin ja niiden valintaan  esim. Hyppönen & Linden: Opettajan käsikirjan sivut 11-33 ja 34-54 ja ideoikaa parhaanne mukaan (tapaamisessa/viestimällä) etukäteen miten muut voisivat asian parhaiten oppia.

 • .