Topic outline

 • Tervetuloa kurssille A23C61050 - Vähittäiskaupan kilpailustrategiat ja kilpailukeinot! 

  Kurssi toteutetaan elokuussa 2020 etäopetuksena, joka koostuu online luennoista ja sparraussessioista, tentistä ja itseopiskelusta (mm. harjoitustyö). 

  Kurssilla järjestetään 5 kpl 2 tunnin yhdistettyä luentoa ja sparraussessiota. Luennot koostuvat pääosin kurssin luennoitsijoiden alustuksista, sekä vapaasta keskustelusta ja sparrauksesta mm. kurssitenttiin ja harjoitustyöhön liittyen. Luennot nauhoitetaan ja ovat saatavilla kurssin MyCourses sivustoilla. Reaaliaikainen osallistuminen luennoille on kuitenkin vahvasti kannustettavaa. Luennot järjestetään tiistaisin ja torstaisin alla eritellyn aikataulun mukaan klo 9 - 11 välisenä aikana oheisen linkin kautta: https://aalto.zoom.us/j/61027157933). 

  Alla on eriteltynä tarkemmin kurssin aikataulu: 

  4.8. 9-11 Johdanto kurssin – Yleisesti kaupasta (Trendejä ja havaintoja)

  6.8.  9-11 Ketjujohtaminen ja liiketoimintamallit

  11.8. 9-11 Asiakkuuksien johtaminen, asiakaskokemus 

  13.8. 9-11 Digitaalinen kauppa

  20.8. 9-11 Yhteenveto 


  Ohjeistus harjoitustyöhön ja kurssin lukupaketti jaetaan kurssin johdantoluennon yhteydessä! 

  Hyvää kesää ja mukavia opiskeluhetkiä kanssamme, 

  Mikko & Lasse  


 • Harjoitustyön tarkoituksena on itsenäisesti analysoida yksi (1) vähittäiskaupan toimija Suomessa. Analyysissä tulee vertailla ko. ketjun kehitystä myös suhteessa kotimaisiin ja kansainvälisiin kilpailijoihin.

  Analyysissä tulee vastata mm. seuraaviin kysymyksiin kolmelta eri osa-alueelta. Jokaisen osa-alueen maksimipituus on 1000 sanaa, pois lukien mahdolliset taulukot ja kuviot :

  1) Liiketoimintamalli (luento 6.8): keskeiset tunnusluvut, toimiala(t), viimeaikainen kehitys, kilpailijanalyysi, kilpailuedut (kyvykkyydet/resurssit), markkinat/toiminta-alue

  2) Markkinointistrategia (luento 11.8):  kohderyhmät, tuotteiden/palvelujen positiointi markkinassa, markkinoinnin analyysi (esim. kanavat, viestit), asiakaslupaus, kanta-asiakkaiden aktivointi. 

  3) Verkkokauppa ja digikehitys (luento 13.8):  verkkokaupan osuus myynnistä, kivijalan/verkkokaupan yhdistämisen onnistuminen, keskeiset digikehitys askeleet viime aikoina

  Laatikaa analyysistä maksimissaan 3000 sanan PDF-dokumentti. Voitte vapaasti valita työn ulkoasun ja muodon, kuitenkin niin että työ on siisti ja helposti luettava kokonaisuus. Harjoitustyön ensimmäinen versio on palautettava ennen viimeistä luentoa 19.8. klo 24 mennessä. Antamiemme kommenttien pohjalta voitte palauttaa lopullisen version työstä 28.8. klo 24 mennessä.

  Harjoitustyön molemmat versiot tulee palauttaa alla oleviin palautuslaatikoihin.

  Muistakaa listata työn lopussa käyttämänne lähteet akateemisten käytänteiden mukaisesti, ja esimerkiksi viitata tekstissä suoraan siihen lähteeseen mistä esimerkiksi käyttämänne numerot ja muut tilastot ovat peräisin.