Topic outline

 • Harjoitustyön tarkoituksena on itsenäisesti analysoida yksi (1) vähittäiskaupan toimija Suomessa. Analyysissä tulee vertailla ko. ketjun kehitystä myös suhteessa kotimaisiin ja kansainvälisiin kilpailijoihin.

  Analyysissä tulee vastata mm. seuraaviin kysymyksiin kolmelta eri osa-alueelta. Jokaisen osa-alueen maksimipituus on 1000 sanaa, pois lukien mahdolliset taulukot ja kuviot :

  1) Liiketoimintamalli (luento 6.8): keskeiset tunnusluvut, toimiala(t), viimeaikainen kehitys, kilpailijanalyysi, kilpailuedut (kyvykkyydet/resurssit), markkinat/toiminta-alue

  2) Markkinointistrategia (luento 11.8):  kohderyhmät, tuotteiden/palvelujen positiointi markkinassa, markkinoinnin analyysi (esim. kanavat, viestit), asiakaslupaus, kanta-asiakkaiden aktivointi. 

  3) Verkkokauppa ja digikehitys (luento 13.8):  verkkokaupan osuus myynnistä, kivijalan/verkkokaupan yhdistämisen onnistuminen, keskeiset digikehitys askeleet viime aikoina

  Laatikaa analyysistä maksimissaan 3000 sanan PDF-dokumentti. Voitte vapaasti valita työn ulkoasun ja muodon, kuitenkin niin että työ on siisti ja helposti luettava kokonaisuus. Harjoitustyön ensimmäinen versio on palautettava ennen viimeistä luentoa 19.8. klo 24 mennessä. Antamiemme kommenttien pohjalta voitte palauttaa lopullisen version työstä 28.8. klo 24 mennessä.

  Harjoitustyön molemmat versiot tulee palauttaa alla oleviin palautuslaatikoihin.

  Muistakaa listata työn lopussa käyttämänne lähteet akateemisten käytänteiden mukaisesti, ja esimerkiksi viitata tekstissä suoraan siihen lähteeseen mistä esimerkiksi käyttämänne numerot ja muut tilastot ovat peräisin.